ลงทะเบียนคนจนผ่านคุณสมบัติกว่า 11 ล้านคน - 5 ด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์

ลงทะเบียนคนจนผ่านคุณสมบัติกว่า 11 ล้านคน - 5 ด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์

ลงทะเบียนคนจนผ่านคุณสมบัติกว่า 11 ล้านคน - 5 ด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์

รูปข่าว : ลงทะเบียนคนจนผ่านคุณสมบัติกว่า 11 ล้านคน - 5 ด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์

กระทรวงการคลัง เผย ผลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผ่านเกณฑ์กว่า 11 ล้านคน ตรวจสอบรายชื่อได้ 15 ก.ย.นี้ 5 ด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์

วันนี้ (13 ก.ย.2560) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย จาก 26 หน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วน และเตรียมเปิดให้ผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองผ่านเว็บไซต์ สายด่วน ป้ายประกาศบริเวณที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขต ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.นี้

จากการตรวจสอบ พบว่าผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติส่วนใหญ่มาจากการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เกินเงื่อนไขกำหนด และบางส่วนถูกนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปทำธุรกรรม รองลงมาคือ มีเงินฝาก และรายได้เกินปีละ 100,000 บาท แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำได้ ภายในวันที่ 29 ก.ย.นี้

นายกฤษฎา กล่าวว่า กรณีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ด็อกเตอร์ ที่ลงทะเบียนกว่า 500 คน พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาระดับดังกล่าวจริง มีเพียงผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย และเข้าเกณฑ์ครบทุกประการเพียง 5 คน เนื่องจากอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีชดใช้ทุนเล่าเรียนและยังว่างงาน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สศค. กล่าวว่า ปัญหาการพบผู้จบการศึกษาระดับสูง เข้ามาลงทะเบียนโครงการครั้งนี้ สศค.กำลังรวบรวมข้อมูลและปัญหาที่พบเพื่อลดช่องโหว่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนครั้งต่อไป เนื่องจากโครงการนี้จะยังคงติดตามผู้ลงทะเบียน และสามารถตัดสิทธิ์ได้ หากผิดเงื่อนไขการใช้บัตร อีกทั้งจะเปิดรับลงทะเบียนใหม่ทุกปี เพื่อติดตามพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ผู้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยถูกจัดพิมพ์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการ ทั้ง 11,400,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกว่า 14,100,000 คน และกำลังจะถูกแจกจ่ายทั่วประเทศ ในวันที่ 21 ก.ย.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน