"วรศาสน์" ยืนยันร่าง พ.ร.บ.น้ำไม่เรียกเก็บค่าน้ำเกษตรกร

"วรศาสน์" ยืนยันร่าง พ.ร.บ.น้ำไม่เรียกเก็บค่าน้ำเกษตรกร

"วรศาสน์" ยืนยันร่าง พ.ร.บ.น้ำไม่เรียกเก็บค่าน้ำเกษตรกร

รูปข่าว : "วรศาสน์" ยืนยันร่าง พ.ร.บ.น้ำไม่เรียกเก็บค่าน้ำเกษตรกร

จากกรณีมีกระแสข่าวว่าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ อาจมีการเรียกเก็บค่าน้ำจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรเกิดความกังวลว่าจะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น ล่าสุดอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกร

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย กรณีที่มีกระแสข่าวว่าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.... อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ต้องเสียค่าน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยระบุว่า

ไม่มีการเก็บค่าน้ำแน่นอน เดิมทีไม่มีการเก็บ ปัจจุบันก็ไม่มีการเก็บ รัฐบาลไม่ได้อยากได้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เลย แต่ขณะเดียวกันเราต้องทำให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานเขามีคุณภาพชีวิตไม่ต่างกับท่าน เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เสียเหมือนท่านนี่แหละ ส่วนกลุ่มอื่นที่มีศักยภาพเขาต้องเสีย ยืนยัน ณ วันนี้เลยว่าไม่มีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาไทย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังกล่าวอีกว่า หลักการของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เน้นเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่มีที่ดินมากกว่า 50 ไร่ และกฎหมายยังคุ้มครองแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อบริหารจัดการที่เป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ยังเหลือขั้นตอนเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน รวมถึงทบทวนอัตราค่าน้ำ

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมายืนยันว่า รัฐบาลไม่มีแนวคิดเก็บภาษีน้ำกับเกษตรกร เพราะมองว่าเป็นการเพิ่มภาระ สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร

สอดคล้องกับ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ระบุว่าจะยังไม่มีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกร เพราะอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 73 ที่ระบุว่ารัฐต้องมีกลไกช่วยลดต้นทุนให้ภาคการเกษตร

ขณะที่นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า แกนนำชาวนาทั่วประเทศ จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความชัดเจนการออกกฎหมายเก็บค่าน้ำ ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้ สนช.รับวาระแรก และกำลังจะเข้าวาระสาม ทำให้เกษตรกรจะต้องรีบออกมาท้วงติง เพื่อให้รัฐบาลชะลอร่างกฎหมายฉบับนี้

 

กลับขึ้นด้านบน