ก.อุตฯ ยืนยันไม่พบน้ำเสียไหลทะลักจากบ่อบำบัดเป็นครั้งที่ 2

ก.อุตฯ ยืนยันไม่พบน้ำเสียไหลทะลักจากบ่อบำบัดเป็นครั้งที่ 2

ก.อุตฯ ยืนยันไม่พบน้ำเสียไหลทะลักจากบ่อบำบัดเป็นครั้งที่ 2

รูปข่าว : ก.อุตฯ ยืนยันไม่พบน้ำเสียไหลทะลักจากบ่อบำบัดเป็นครั้งที่ 2

วันนี้ทางโรงงานจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้ชาวบ้าน 3 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี เบื้องต้นจัดสรรให้ครอบครัวละ 10,000 บาท ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันไม่พบการรั่วไหลน้ำเสียจากบ่อบำบัดเป็นครั้งที่ 2 แต่เป็นน้ำเสียที่ตกค้างอยู่ตามบ่อน้ำจากครั้งที่แล้ว

วันนี้ (6 ต.ค.2560) น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงติดตามและกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อย่างใกล้ชิด

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่พบการไหลล้นเป็นครั้งที่ 2 ตามที่ได้มีการเสนอข่าว โดยข้อเท็จจริงเป็นน้ำเสียที่ตกค้างอยู่ตามบ่อน้ำต่างๆ ที่เกิดจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำไหลหลากพัดพาน้ำเสียดังกล่าว เข้าท่วมบ้านประชาชนบางหลังคาเรือน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและควรเสริมคันดินบ่อเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียล้นบ่อซ้ำขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างคันดิน เป็นแนวป้องกันน้ำเสียเพิ่มเติมอีก 1 คัน ด้านหลังบริเวณที่เคยเกิดเหตุ และได้ทำการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำเสียเพิ่มเติม 2 บ่อ เพื่อลดระดับน้ำเสียที่กักอยู่ภายในบ่อของแปลงเพาะปลูก ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย โดยบ่อดังกล่าวรองรับน้ำเสียได้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร

กลับขึ้นด้านบน