มทบ.ภ.4 สั่งตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายทหาร หลังสื่อโซเชียลแชร์ภาพหักเบี้ยเลี้ยงทหาร

มทบ.ภ.4 สั่งตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายทหาร หลังสื่อโซเชียลแชร์ภาพหักเบี้ยเลี้ยงทหาร

มทบ.ภ.4 สั่งตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายทหาร หลังสื่อโซเชียลแชร์ภาพหักเบี้ยเลี้ยงทหาร

รูปข่าว : มทบ.ภ.4 สั่งตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายทหาร หลังสื่อโซเชียลแชร์ภาพหักเบี้ยเลี้ยงทหาร

กอ.รมน.ภาค4 สน. ชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่การหักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นการบิดเบือน ขณะที่ มทภ.4 สั่งตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายและจ่ายเงินทหารอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (2 พ.ย.2560) พ.อ.ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยว่าจากกรณีสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อความการหักเบี้ยเลี้ยงของทหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยอ้างว่านำมาจาก เฟซบุ๊กของเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งเป็นพลทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการนำเสนอข้อความที่เป็นประเด็นบิดเบือนข้อความเท็จ โดยอ้างว่าทางส่วนราชการได้หักเงินเดือนจนเหลือแค่เดือนละ 400 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่ส่งให้ครอบครัวพร้อมยังตำหนิผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานว่าหักเงินเกินและจ่ายเงินไม่ตรงเวลา ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า

1. ไม่พบที่มาของเพจส่วนตัวของพลทหารที่กล่าวอ้าง

2. ขอชี้แจงเรื่องสิทธิพลทหาร ดังนี้

2.1 การปฏิบัติงาน ณ ที่ ตั้งปกติ ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

2.2 การปฏิบัติงานราชการสนาม ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าเสี่ยงภัย และค่าเสบียง รวมเป็นเงิน 15,910 บาท

2.3 การหักค่าใช้จ่าย

2.3.1 ค่าประกอบเลี้ยง หักเท่ากันตามระเบียบเพื่อประกอบเลี้ยงให้เป็นส่วนรวม

2.3.2 เงินฝากส่วนตัวทหารขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละคนโดยเปิดบัญชีธนาคารส่วนตัว (ถอนคืนเมื่อปลดประจำการ)
2.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ร้านค้าสวัสดิการซึ่งหักไม่เท่ากันขึ้นกับแต่ละบุคคลจะจ่ายมากน้อยแค่ไหน


2.4 ตามที่สังคมออนไลน์เผยแพร่การหักเบี้ยเลี้ยงของทหารหารที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้น เป็นเพียงการหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวปกติของกำลังพลจากเบี้ยเลี้ยงราชการสนาม เนื่องด้วยห้วงเวลานี้เป็นต้นปีงบประมาณปี 2561 ระหว่างที่รอการอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณ กอ.รมน.ภาค4 สน.ได้ทดรองจ่ายเฉพาะเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามให้กับกำลังพลไปก่อน ขณะที่เงินอื่นๆ เมื่อได้รับอนุมัติสั่งจ่ายแล้ว หน่วยจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่กำลังพลตามสิทธิที่ได้รับตามห้วงเวลาที่กำหนด

2.5 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิกำลังพลมาโดยตลอด

จากกรณีดังกล่าว พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายและจ่ายเงินทหารอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิกำลังพลอย่างต่อเนื่อง กวดขันวินัยเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์องค์กร ขอให้บริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังหาก มีข้อสงสัยให้สอบถามจากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงหรือสอบถามหมายเลข 1341 ตลอด 24 ชม.

กลับขึ้นด้านบน