ชาวมลาบรีห้วยลู่ลงแขกเกี่ยวข้าว ลดค่าจ้างแรงงาน

ชาวมลาบรีห้วยลู่ลงแขกเกี่ยวข้าว ลดค่าจ้างแรงงาน

ชาวมลาบรีห้วยลู่ลงแขกเกี่ยวข้าว ลดค่าจ้างแรงงาน

รูปข่าว : ชาวมลาบรีห้วยลู่ลงแขกเกี่ยวข้าว ลดค่าจ้างแรงงาน

ชาวชุมชนมลาบรีห้วยลู่ จ.น่าน ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ เพื่อเก็บไว้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าจ้างแรงงานและสร้างความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนมลาบรีห้วยลู่ หรือชนเผ่าตองเหลือง บ้านสองแคว อ.เมืองน่าน จ.น่าน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมผู้แทนจากกรมป่าไม้ร่วมเกี่ยวข้าวด้วย

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวมลาบรี ให้หาแนวทางพัฒนาชุมชนให้อยู่คู่กับป่าแบบดั้งเดิม ส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อบริโภค ส่วนที่เหลือก็จำหน่าย หลายหน่วยงานจึงช่วยให้ปลูกข้าว

นาของชาวชุมชนมลาบรีบ้านห้วยลู่ เป็นข้าวอินทรีย์ ซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ข้าวกว่า 9,000 กิโลกรัมและคาดว่าปี 2560 จะได้มากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน