พบ 1,798 รายฝ่าฝืนประกาศโซนห้ามขายเหล้า

พบ 1,798 รายฝ่าฝืนประกาศโซนห้ามขายเหล้า

พบ 1,798 รายฝ่าฝืนประกาศโซนห้ามขายเหล้า

รูปข่าว : พบ 1,798 รายฝ่าฝืนประกาศโซนห้ามขายเหล้า

กรมควบคุมโรค ออกตรวจร้านค้า และสถานที่ในโซนห้ามขายแอลกอฮอล์ ช่วงปีใหม่ พบฝ่าฝืน 1,798 ราย ได้แก่ โฆษณาส่งเสริมการตลาด 277 ราย ขายในช่วงห้ามขาย 142 ราย ขายให้เด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปี 83 คน ชี้หากพบผู้กระทำผิด เช่น ขายริมทาง ขายให้เด็กแจ้งตำรวจทันที

วันนี้ (2 ม.ค.2561) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน และบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต หากผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยวิธีเป่าทางลมหายใจได้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560–1 ม.ค.2561 มีผู้ที่ถูกส่งไปเจาะเลือดแล้วทั้งหมด 1,069 คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 179 คน ทราบผลแล้ว 190 คนอายุต่ำกว่า 20 ปี 35 คน พบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 101 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 10 คน

นอกจากนี้ จากการออกตรวจเตือนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ของกรมควบคุมโรค พบมีการกระทำผิด 1,798 ราย ได้แก่ โฆษณาส่งเสริมการตลาด 277 ราย ขายในช่วงห้ามขาย 142  รายขายให้เด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปี 83 คน ได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย หากประชาชนพบผู้กระทำผิด เช่น ขายริมทาง ขายให้เด็ก ขายในเวลาห้ามขาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที


 

 

กลับขึ้นด้านบน