"วิชา" เผยปรับมูลค่าการรับของขวัญเป็นการเปิดทางไปสู่การทุจริต

"วิชา" เผยปรับมูลค่าการรับของขวัญเป็นการเปิดทางไปสู่การทุจริต

"วิชา" เผยปรับมูลค่าการรับของขวัญเป็นการเปิดทางไปสู่การทุจริต

รูปข่าว : "วิชา" เผยปรับมูลค่าการรับของขวัญเป็นการเปิดทางไปสู่การทุจริต

อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช.เผยการปรับแก้หลักเกณฑ์การให้หรือการรับของขวัญในเทศกาลให้มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท เป็นการเปิดทางให้นำไปสู่การทุจริต

วันนี้ (6 ม.ค.2561) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยถึงแนวคิดการปรับแก้หลักเกณฑ์การให้หรือการรับของขวัญในเทศกาล ให้มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพว่า พร้อมจะคัดค้านแนวคิดนี้ เพราะหลักการและเหตุผลของการปรับแก้หลักเกณฑ์การให้หรือการรับของขวัญในเทศกาล ให้มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท กำลังสวนทางกับการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และชี้ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวว่า การปรับแก้หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงในสังคมไทย โดยเฉพาะการเปิดทางให้นำไปสู่การทุจริต หรือผู้มีอำนาจใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์นั้นผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ โดยเฉพาะสังคมไทยที่ยังคงมีระบบอุปถัมภ์ ซึ่งในหลายประเทศกำหนดมูลค่าการให้หรือการรับของขวัญไว้น้อยมาก อย่างประเทศเวียดนาม เมื่อเทียบกับเงินไทยมูลค่าการห้ามรับเกินอยู่ที่ 1,000 บาท หรือกรณีของประเทศเยอรมนี กำหนดไว้เพียงดอกไม้ 1 ช่อเท่านั้น

ทั้งนี้ ประกาศ ป.ป.ช.กำหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาปี 2543 ซึ่งรับได้จากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้ตามประเพณีวัฒนธรรม มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนโทษของผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 103 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช.ปี 2542 ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ-ทั้งปรับ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน