"โซนนิ่ง"การใช้ที่ดินกลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมในป่าแม่ฮ่องสอน

"โซนนิ่ง"การใช้ที่ดินกลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมในป่าแม่ฮ่องสอน

"โซนนิ่ง"การใช้ที่ดินกลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมในป่าแม่ฮ่องสอน

รูปข่าว : "โซนนิ่ง"การใช้ที่ดินกลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมในป่าแม่ฮ่องสอน

กรมป่าไม้ โซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าจ.แม่ฮ่องสอน คุมปัญหารุกคืบปลูกพืชเชิงเดียวบนป่าต้นน้ำชั้น 1-2 ห่วงซ้ำรอยภูเขาหัวโล้น จ.น่าน ยืนยันให้กลุ่มชาติพันธ์ุอยู่บนภูเขาสูงร่วมกับป่า

วันนี้ (17 ม.ค.2561) นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในการประชุมยุทธ ศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมป่าไม้ นำเสนอมาตรการโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านกว่า 2,000 ชุมชนในเขตป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุร้อยละ 80-90  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดียว โดยเฉพาะข้าวโพดที่เริ่มมีกลุ่มทุนจากพื้นที่ จ.น่าน เข้าไปแล้ว จึงต้องมีข้อเสนอให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบล็อกพื้นที่ไว้ก่อน

ยอมรับว่าต้องมีการคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1-2 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ต้องดูแลรักษาไว้ไม่ให้เกิดซ้ำรอยป่าภูเขาหัวโล้นแบบที่ จ.น่าน หมายความว่าต้องไม่ปลูกพืชเชิงเดียว ใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลง และใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการผสมผสาน ช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะจะไม่มีนโยบายนำคนลงจากพื้นที่สูง แต่จะให้อยู่ร่วมกับป่า 

นายอรรถพล กล่าวว่า  ขณะนี้ได้จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มี.ค.2535 ไว้ 4 ประเภท คือ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน ซี )เนื้อที่ประมาณ 6 ล้านไร่ ป่าเพื่อการเศรษฐกิจ (โซน อี ) เนื้อที่ 421,169 ไร่ ป่าเพื่อการเกษตรกรรม (โซน เอ) เนื้อ ที่ 43,975 ไร่ และพื้นที่การกั้นออกจากพื้นที่ของรัฐที่อยู่ในเขตป่า แต่ราษฎรใช้ที่ดินทำกินได้เนื้อที่ประมาณ 112,600 ไร่ โดยมีการแจ้งครอบครองพื้นที่ป่าไม้ที่ราษฎรอาศัยอยู่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2542 ใน 7 พื้นที่คือ เมืองแม่ฮ่องสอน ปาย ปางมะผ้า ขุนยวมแม่ลาน้อย แม่สะเรียง และสบเมย ได้รับการแจ้งขึ้นทะเบียนที่ดินในเขตป่า 27,913 ราย รวม 65,338 แปลงจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 329,368 ไร่

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้

 

ขณะที่การดำเนินคดีด้านป่าไม้ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2560 ดำเนินคดี 886 คดี ได้ตัวผู้ต้องหา 109 ราย รวมพื้นที่ถูกบุกรุก 3,545 ไร่ ส่วนปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 3 เดือนแรก ดำเนินคดี 11 คดี ได้ตัวผู้ต้องหา 3 ราย รวมพื้นที่ถูกบุกรุก 11.25 ไร่ แม้ว่าสถิติคดีจะน้อยลงแต่กรมป่าไม้จำเป็นต้องเฝ้าระวังและลาดตระเวนเข้มงวดเช่นเดิม เพราะยังพบมีกลุ่มขบวนการลักลอบกานไม้ โดยเฉพาะไม้สักถูกกานให้ยืนต้นตายเพื่อง่ายต่อการขนย้ายมากถึง 10,000 ต้น จากไม้สักทั้งหมดในพื้นที่แม่ฮ่องสอน และป้องกันการบุกรุกเขตป่าเพิ่มเติมด้วย

สำหรับพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่าตามกฎหมายประมาณ 7.8 ล้านไร่ แบ่งเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ 9 ป่า เนื้อที่ประมาณ 6.9 ล้านไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ประมาณ 3.7 ล้านไร่และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประมาณ 4 ล้านไร่ , อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 2.1 ล้านไร่ โดยมีป่าสมบูรณ์ประมาณ 6.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 87.12 จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดประมาณ 79 ล้านไร่ พบว่า เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินประมาณ 128,399 ไร่ เป็นพื้นที่มีเอกสาร ส.ป.ก. 17,542 ไร่ และ เป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 48,502 ไร่

 

 

กลับขึ้นด้านบน