เปิดรับแล้ว “เหรียญที่ระลึก” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เปิดรับแล้ว “เหรียญที่ระลึก” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เปิดรับแล้ว “เหรียญที่ระลึก” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

รูปข่าว : เปิดรับแล้ว “เหรียญที่ระลึก” พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เริ่มรับเหรียญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่สั่งจองไว้

วันนี้ (29 ม.ค.2561) กรมธนารักษณ์เปิดให้ประชาชนที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชไว้ ทยอยรับเหรียญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าประชาชนที่จองเหรียญทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท สามารถรับเหรียญได้ตามสถานที่ที่ได้จองเหรียญไว้

หากสั่งจองที่สาขาของธนาคารก็ไปรับเหรียญที่สาขาธนาคารนั้น ยกเว้นเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ต้องรับที่กรมธนารักษ์ หรือ ธนารักษ์พื้นที่ 76 จังหวัด

สำหรับขั้นตอนการรับเหรียญมีดังนี้ กรณีรับด้วยตนเองให้นำใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงเป็นหลักฐานในการรับ

กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบตัวจริงและสำเนามาเป็นหลักฐานขอรับเหรียญ

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบตัวจริงและสำเนามาแสดง

สำหรับผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายในรอบที่ 2 สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป หากผู้สั่งจองไม่ได้ติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึกทั้ง 4 ประเภท เกิน 6 เดือน สามารถนำใบยืนยันการรับจองเหรียญมาติดต่อขอรับเหรียญได้ที่กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดใจช่างทำเหรียญที่ระลึกในหลวง ร.9 ทุ่มสุดหัวใจออกแบบให้ดีที่สุด

วันแรก จองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คิวล้น 200 คน

เปิดจองเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9 รอบ 2 "เหรียญทองแดง" หมดแล้ว ยันไม่ผลิตเพิ่ม

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน