มอบประกาศนียบัตรยกระดับวิชาชีพผู้ต้องขัง

มอบประกาศนียบัตรยกระดับวิชาชีพผู้ต้องขัง

มอบประกาศนียบัตรยกระดับวิชาชีพผู้ต้องขัง

รูปข่าว : มอบประกาศนียบัตรยกระดับวิชาชีพผู้ต้องขัง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม มอบประกาศนียบัตรยกระดับวิชาชีพ และมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมของ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจำนวน 40 คน และตัวแทนผู้ต้องขังชาย จากทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 คน รวม 45 คน เดินทางมาร่วมสาธิตทักษะการประกอบอาหาร และเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองผลการยกระดับทักษะฝีมือ จากนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม หลังผ่านการเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

เนื้อหาหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ฝึกระเบียบ เสริมสร้างวินัย ด้านจิตใจ ด้วยการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ ด้านทักษะอาชีพ แผนการประกอบอาชีพ เงินทุน การเตรียมตัวสมัครงาน แหล่งงาน ด้านครอบครัว การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม

นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณามอบทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ จำนวน 15 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000 บาท

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ดำเนินการแล้ว 7 แห่งทั่วประเทศ เริ่มทดลองนำร่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 และจะขยายให้เป็น 17 แห่งภายในปีหน้า

กลับขึ้นด้านบน