สกสค.เตรียมลดดอกเบี้ยหนี้ครู เหลือร้อยละ 0.5-1 ต่อปี

สกสค.เตรียมลดดอกเบี้ยหนี้ครู เหลือร้อยละ 0.5-1 ต่อปี

สกสค.เตรียมลดดอกเบี้ยหนี้ครู เหลือร้อยละ 0.5-1 ต่อปี

รูปข่าว : สกสค.เตรียมลดดอกเบี้ยหนี้ครู เหลือร้อยละ 0.5-1 ต่อปี

สกสค. และธนาคารออมสิน บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 0.5-1 ต่อปี ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินที่มีวินัยดี เริ่มเดือน มิ.ย.นี้

วันนี้ (8 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค. และเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือ ช.พ.ส.


โดยยกเลิกเงื่อนไขเดิมที่กำหนดให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินสนับสนุนให้ สกสค.เดือนละ 200 ล้านบาท เพื่อให้นำไปชำระหนี้ค้างแทนสมาชิก แต่ให้ธนาคารนำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ในอัตราร้อยละ 0.5-1 ต่อปี เริ่มมีผลบังคับใช้เดือน มิ.ย.นี้


ขณะที่โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. มีสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้กู้อยู่ประมาณ 400,000 คน คิดเป็นหนี้ประมาณ 400,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีครูที่มีวินัยทางการเงิน ไม่มีหนี้ค้างชำระ มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งจะได้รับสิทธิลดดอกเบี้ย ช่วยแบ่งเบาภาระผ่อนชำระในแต่ละเดือน และยังสามารถขอลดงวดผ่อนชำระ ทำให้หมดหนี้เร็วขึ้นได้

 

 

กลับขึ้นด้านบน