"นายกรัฐมนตรี" การันตีบริหารความเสี่ยงจัดการน้ำ

"นายกรัฐมนตรี" การันตีบริหารความเสี่ยงจัดการน้ำ

"นายกรัฐมนตรี" การันตีบริหารความเสี่ยงจัดการน้ำ

รูปข่าว : "นายกรัฐมนตรี" การันตีบริหารความเสี่ยงจัดการน้ำ

นายกรัฐมนตรี ระบุจะนำคำพยากรณ์พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เชื่อมโยงกับนโยบายด้านเกษตรของรัฐบาล พร้อมรองรับความเสี่ยงภัยพิบัติ เตือนเกษตรกรทำนาต่างเวลา ทยอยเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาการปล่อยน้ำของกรมชลประทาน

วันนี้ (14 พ.ค.2561) หลังร่วมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเกษตรกรไทยทุกคน พร้อมขอให้อดทน และเรียนรู้ในสิ่งที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ ซึ่งแม้จะไม่รวดเร็วทันใจตามความต้องการ แต่ยืนยันได้ถึงความยั่งยืนภายหลัง

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การเพาะปลูกที่เกินความต้องการของตลาด ก็ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย เพราะหลักของการคำนึงถึงผู้บริโภคและการตลาด ถือเป็นอันดับแรกที่ต้องบริหารจัดการ และนอกจากจะระบุถึงการนำคำพยากรณ์ ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไปยึดโยงกับนโยบายและแผนปฏิบัติของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงหลักการทำงานของรัฐบาลที่ต้องพร้อมรับกับทุกความเสี่ยง

ขอให้ระมัดระวัง และต้องเตรียมการลดความเสี่ยงจากน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยการทำนา ขอให้ดูการปล่อยน้ำ และการทำนาต่างเวลากันบ้าง เพื่อให้ทยอยเก็บเกี่ยวตามช่วงระยะเวลาที่น้ำมาหรือมีน้ำน้อย 

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำในวันเกษตรกร ปี 2561 ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย แต่ขอให้ทุกคนได้นำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มาก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิต

สำหรับการเสี่ยงทายในปีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย ได้ผ้า 6 คืบพยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคพอ พระโคเพียง กินน้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

กลับขึ้นด้านบน