ไฟเขียวปลดล็อก "งานกรรมกร" ให้ต่างด้าวประกอบอาชีพ

ไฟเขียวปลดล็อก "งานกรรมกร" ให้ต่างด้าวประกอบอาชีพ

ไฟเขียวปลดล็อก "งานกรรมกร" ให้ต่างด้าวประกอบอาชีพ

รูปข่าว : ไฟเขียวปลดล็อก "งานกรรมกร" ให้ต่างด้าวประกอบอาชีพ

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารงานคนต่างด้าว เห็นชอบปลดล็อกงาน "กรรมกร" ให้ต่างด้าวที่เข้ามาถูกกฎหมายทำได้ กำหนดงานห้ามทำแบบมีเงื่อนไข 11 งาน และห้ามทำเด็ดขาด 28 งาน เตรียมลงนามบังคับใช้ภายใน ก.ค.นี้ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชน

วันนี้ (21 มิ.ย.2561) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประ ชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เห็นชอบตามกรมการจัดหางาน (กกจ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอโดยงานที่ปลดล็อกให้คนต่างด้าวทำได้คืองานกรรมกร แต่จะต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย

ส่วนอีก 11 งานที่ห้ามทำโดยมีเงื่อนไข เป็นงานที่ขาดแคลนแรงงาน และจะอนุญาตให้ทำได้เท่าที่จำเป็น ไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย และคนต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้างเท่านั้นมี 8 งาน ดังนี้ 1.กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์ม 2.ก่ออิฐ ช่างไม้ หรือก่อสร้างอื่น 3.ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 4.ทำมีด 5.ทำรองเท้า 6.ทำหมวก 7.ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และ 8.ปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา และงานที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 

16 งานสงวนอัตลักษณ์-ภูมิปัญญาไทย

สำหรับงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดมี 28 งาน แบ่งเป็นงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยและส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาไทย   16 งาน ได้แก่ 1.แกะสลักไม้ 2.ทอผ้าด้วยมือ 3.ทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอฟาง หรือเยื่อไม้ 4.ทำกระดาษสาด้วยมือ 5.ทำเครื่องเขิน 6.ทำเครื่องดนตรีไทย 7.ทำเครื่องถม 8.ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 9.ทำเครื่องลงหิน 10.ทำตุ๊กตาไทย 11.ทำบาตร 12.ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 13.ทำพระพุทธรูป 14.ทำร่มกระดาษหรือผ้า 15.เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 16.สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ

นอกจากนี้ยังมีงานที่คำนึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย 11 งาน ได้แก่ 1.ขับขี่ยานยนต์ในประเทศหรือขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศ ยกเว้นขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 2.ขายของหน้าร้าน 3.ขายทอดตลาด 4.เจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย 5.ตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย 6.นายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ 7.มวนบุหรี่ด้วยมือ 8.มัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว 9.เร่ขายสินค้า 10.เสมียนพนักงานหรือเลขานุการ

 

11.ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโต หรืองานให้ความช่วยเหลือหรือทำการแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ และงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทย และคำนึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย 1 งาน ได้แก่ นวดไทย โดยหลังจากนี้ ทางกรมการจัดหางาน เพิ่มเติมรายละเอียดคำนิยามของลักษณะงานแต่ละประเภท ก่อนเสนอ รัฐมนตรีแรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้ใน ก.ค.นี้  

กลับขึ้นด้านบน