จ่ายเงินเยียวยาแปลงนารับน้ำถ้ำหลวง 1,266 ไร่ ปลายเดือน ก.ค.นี้

จ่ายเงินเยียวยาแปลงนารับน้ำถ้ำหลวง 1,266 ไร่ ปลายเดือน ก.ค.นี้

จ่ายเงินเยียวยาแปลงนารับน้ำถ้ำหลวง 1,266 ไร่ ปลายเดือน ก.ค.นี้

รูปข่าว : จ่ายเงินเยียวยาแปลงนารับน้ำถ้ำหลวง 1,266 ไร่ ปลายเดือน ก.ค.นี้

เกษตรจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำในถ้ำหลวงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งมีแปลงนาเสียหายอย่างสิ้นเชิง 1,266 ไร่

วันนี้ (11 ก.ค.2561) นายสุรชัย เจริญประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบในการกู้ภัยในนา หลังจากกู้ภัยในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย แล้ว ซึ่งการกู้ภัยในถ้ำ กรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือ 12 เครื่อง และสำรองเครื่องสูบน้ำไว้ 20 เครื่อง ส่วนการดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งตนเองในฐานะตัวแทนของจังหวัด ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมแผนให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะช่วยเหลือในส่วนของเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อเสริมรายได้ภายหลังน้ำลดและในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งกรมการข้าวได้วางแผนช่วยเหลือ และจากการสำรวจความต้องการของเกษตรกรแล้ว พบว่าต้องการให้ช่วยเหลือในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ

ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีในเรื่องของเชื้อรา สารชีวพันธุ์สำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น มีเกษตรกรประสบภัยจากการสูบน้ำในถ้ำหลวง 1,743 ไร่ เกษตรกร 128 ราย โดยได้ประกาศภัยเมื่อวันที่ 3 ก.ค. และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยกรมชลประทาน จำนวน 1 เครื่อง ในการสูบน้ำจากที่นาลงคลองสาธารณะที่ไปออกลำน้ำมะ ซึ่งภายใน 2-3 วัน สามารถสูบน้ำและกู้นาขึ้นมาได้ และมีคณะกรรมการลงไปสำรวจ โดยชุมชนมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรตำบล ลงพื้นที่ตรวจแปลงประสบภัยในส่วนที่จะจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งได้สำรวจผู้ประสบภัยที่แท้จริง ที่แปลงนาเสียหายอย่างสิ้นเชิง ทั้งหมด 126 ราย ที่นาเหลือ 1,266 ไร่ คาดว่าจะสามารถจ่ายเยียวยาได้ประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้ โดยใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่มี 50 ล้านบาท

ส่วนการเยียวยาเบื้องต้น ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข้าว สารชีวพันธุ์ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ มามอบปัจจัยการผลิตในส่วนที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ในการเพาะปลูกในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่วัดสันปูเลย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

 

กลับขึ้นด้านบน