ครม.อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ครม.อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ครม.อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

รูปข่าว : ครม.อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562 จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 97,950 ล้านบาท

เมื่อวานนี้ (24 ก.ค.2561) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562 จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 97,950 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก วิธีการคือให้ค่าฝากเก็บ ตันละ 1,500 บาท รวมวงเงินหมุนเวียน 22,500 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ให้เฉพาะเกษตรกรปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือครัวเรือนละ 18,000 บาท ระยะดำเนินการ วันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2562 งบประมาณกว่า 57,722 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ล้นตลาด เป้าหมาย 2 ล้านตัน เงินหมุนเวียนสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดอีกกว่า 500 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้โรงสีที่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรในช่วง 60-180 วัน มีเป้าหมายที่ 5 ล้านตัน เชื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยทำให้ราคาข้าวดีขึ้นได้ นายกรัฐมนตรก็กำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบดูเเลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด เเละรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

 

 

กลับขึ้นด้านบน