มอบไม้ของกลางมูลค่า 2 หมื่นล้านสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

มอบไม้ของกลางมูลค่า 2 หมื่นล้านสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

มอบไม้ของกลางมูลค่า 2 หมื่นล้านสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

รูปข่าว : มอบไม้ของกลางมูลค่า 2 หมื่นล้านสร้าง "พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

กรมป่าไม้ ส่งมอบไม้ของกลางมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท แปรรูปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเริ่มขนไม้ที่แปรรูปครั้งที่ 3 เช่น ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง ปริมาตรรวม 5,115 ลบ.ม.

วันนี้(2 ต.ค.2561) นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งผลให้มีไม้ของกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและที่ตกเป็นของแผ่นดินจำนวนมากที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบันจำนวนไม้มีปริมาณมากขึ้น จึงมีแนวทางในการนำไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ขนาด 79 ไร่ ให้กระทรวงกลาโหม  ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “โครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” เพื่อประโยชน์สูงสุดของแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบขยายงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงศิลปะ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชิงศิลปะและสามารถใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาล

 

ส่งมอบไม้มีค่ามูลค่า 2 หมื่นล้านบาท 

โดยขณะนี้ได้ขนย้ายไม้มีค่าของทั้ง 3 หน่วยงานที่เก็บดูแลรักษา พร้อมทั้งส่งมอบไม้มีค่า 2 ครั้ง ปริมาตร 4,459.96 ลบ.ม. โดยครั้งที่ 1 ได้ส่งมอบไม้พะยูงปริมาตร รวม 1,831.02 ลบ.ม. ครั้งที่ 2 เป็นไม้พะยูงและไม้สัก ปริมาตรรวม 2,633.55 ลบ.ม. และ ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการขนย้ายไม้มีค่าจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ ปริมาตรรวม 5,116.48 ลบ.ม. มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท

โดยกรมป่าไม้ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน พร้อมทั้งขนย้ายไม้ของกลาง เพื่อนำไปแปรรูปตามที่หน่วยงาน ที่ดูแลและออกแบบได้ร้องขอเพื่อใช้ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์  อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 

กลับขึ้นด้านบน