“โรคหัด” คร่าชีวิตเด็กยะลาเพิ่มอีก 2 คน - ตั้งเป้าสยบโรคภายใน 4 พ.ย.

“โรคหัด” คร่าชีวิตเด็กยะลาเพิ่มอีก 2 คน - ตั้งเป้าสยบโรคภายใน 4 พ.ย.

“โรคหัด” คร่าชีวิตเด็กยะลาเพิ่มอีก 2 คน - ตั้งเป้าสยบโรคภายใน 4 พ.ย.

รูปข่าว : “โรคหัด” คร่าชีวิตเด็กยะลาเพิ่มอีก 2 คน - ตั้งเป้าสยบโรคภายใน 4 พ.ย.

สถานการณ์ของการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ จ.ยะลา ยังน่าเป็นห่วง ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี หวังยุติโรคให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังมีเด็กเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่ม 2 คน รวมยอดเสียชีวิต 8 คน

วันนี้ ( 21 ต.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา และโรงพยาบาลกาบัง อ.กาบัง มีเด็กเสียชีวิตจากโรคหัด โรงพยาบาลละ 1 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากโรคหัดใน จ.ยะลา ตั้งแต่เดือนกันยายน รวมเป็น 8 คน

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สถานการณ์ของการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 มีจำนวนผู้ป่วย 616 คน โดยยังมีการระบาดกระจายในทุกอำเภอ

พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.ยะหา จำนวน 141 คน
อ.บันนังสตา จำนวน 110 คน (เสียชีวิต 2 คน)
อ.กาบัง จำนวน 91 คน (เสียชีวิต 1 คน)
อ.ธารโต จำนวน 74 คน (เสียชีวิต 2 คน)
อ.กรงปินัง/อ.เมืองยะลา จำนวน 67 คน (อ.กรงปินัง เสียชีวิต 3 คน)
อ.รามัน จำนวน 50 คน
อ.เบตง จำนวน 16 คน

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ต้องดำเนินการและเฝ้าระวังด่วน ได้แก่ พื้นที่ อ.บันนังสตา ยะลา และ เบตง

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับได้แก่ สาธารณสุข-ปกครอง-ศึกษา-ท้องถิ่น-ความมั่นคง ใช้ยุทธการเชิงรุก "ประชาร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เคาะประตูสู้หัด เร่งรัดฉีดวัคซีน 100%" เพื่อสยบโรคหัดให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์

โดยให้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทุกอำเภอ ให้นายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขา และให้ภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการเชิงรุกปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปีทุกคน (ยกเว้นเด็กที่รับวัคซีนครบแล้ว) ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ (วันที่ 22 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561)

พร้อมทั้ง กำหนดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off ในจังหวัด วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อควบคุมการระบาดให้ยุติโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคุมให้ได้ก่อนสถานศึกษาเปิดภาคเรียน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เผยแพร่ข้อมูลการการป้องกันโรคหัด ระบุให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย วิธีที่ดีที่สุดคือให้วัคซีนป้องกัน

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน โดยให้ในรูปของวัคซีนหัดชนิดเดี่ยว (M) ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)

สำหรับผู้ที่สัมผัสโรคภายในระยะ 72 ชั่วโมง อาจพิจารณาให้วัคซีนหัดทันที ซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคได้ ถ้าสัมผัสโรคเกิน 72 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 วัน ให้ Immune globulin (IG) เพื่อป้องกันหรือทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง

ทั้งนี้ ผู้ที่ควรพิจารณาให้ IG ได้แก่ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงมีครรภ์ และเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งคนเหล่านั้นถ้าเป็นหัดแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนสูง

 

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

“โรคหัด” ติดต่อง่าย แต่ป้องกันได้

โรคหัดระบาดยะลา เสียชีวิตแล้ว 5 คน แจงฉีดวัคซีนไม่ขัดศาสนา

 

กลับขึ้นด้านบน