"ศรีสุวรรณ" นัดผู้ประกอบการร้องนายกฯ ปมโควตานมโรงเรียน

"ศรีสุวรรณ" นัดผู้ประกอบการร้องนายกฯ ปมโควตานมโรงเรียน

"ศรีสุวรรณ" นัดผู้ประกอบการร้องนายกฯ ปมโควตานมโรงเรียน

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" นัดผู้ประกอบการร้องนายกฯ ปมโควตานมโรงเรียน

ศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมนำผู้ประกอบการนม เดินทางไปทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 ต.ค.นี้ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเทนมโรงเรียนทิ้ง เรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหามิลค์บอร์ดจัดสรรนมโรงเรียนไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการบางราย

วันนี้ (25 ต.ค.61) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ได้มีการประชุมให้ความเห็นชอบการจัดสรรนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2561 ไปเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าการจัดสรรดังกล่าวไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค.61 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตามที่ พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม 2551 บัญญัติไว้ ได้รับรู้รับทราบปัญหานี้มาโดยตลอดแล้ว กลับไม่เข้าร่วมประชุม โดยให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน จนนำไปสู่การจัดสรรนมที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายโดยชัดเจน

กรณีดังกล่าวกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รวมตัวกันเตรียมนำน้ำนมดิบไปเทหน้าทำเนียบเพื่อแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรู้ และสะท้อนให้เห็นถึงระบบราชการที่ล้มเหลว โดยที่ทางราชการไม่มีมาตรการที่เข้มงวด หรือลงโทษข้าราชการเหล่านั้นแต่อย่างใด ทั้งที่การจัดสรรนมโรงเรียนที่ผ่านมาผิดกฎเกณฑ์ ผิดกฎหมาย โดยสมาคมฯ และตัวแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียน จะเดินทางไปยื่นคำร้องในที่ 26 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล ตึก กพร.เดิม

กลับขึ้นด้านบน