กรมท่าอากาศยานเผย สนามบิน "นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ" เปิดให้บริการแล้ว

กรมท่าอากาศยานเผย สนามบิน "นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ" เปิดให้บริการแล้ว

กรมท่าอากาศยานเผย สนามบิน "นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ" เปิดให้บริการแล้ว

รูปข่าว : กรมท่าอากาศยานเผย สนามบิน "นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ" เปิดให้บริการแล้ว

กรมท่าอากาศยาน เผยสนามบินนครศรีธรรมราชและสนามบินสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการแล้ว กำชับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งปัญหาผู้โดยสารปริมาณมากและอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนสะสม

วันนี้ (5 มกราคม 2562) เวลา 12.00 น. นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ณ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี โดยได้สรุปสถานการณ์ ดังนี้

1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 น . ของวันนี้ (วันที่ 5 มกราคม 2562) โดยสายการบินที่ทำการบินเป็นเที่ยวแรกของวันนี้หลังจาก 12.00 น. คือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL783 เวลา 12.30 น. ส่วนเที่ยวบินต่อไปจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โทร. 0 7545 0541-5 หรือ https://www.facebook.com/ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-กรมท่าอากาศยาน

2.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00 น . ของวันนี้ (วันที่ 5 มกราคม 2562) โดยสายการบินที่ทำการบินเป็นเที่ยวแรกของวันนี้หลังจาก 12.00 น. คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย FD3237 เวลา 12.30 น. และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL734 เวลา 12.30 น. ส่วนเที่ยวบินต่อไปจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 077-441230

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้กำชับให้ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง รวมถึงท่าอากาศยานอื่นๆ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดผลกระทบตามมา เช่น ความคับคั่งของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว และปัญหาอุทกภัยที่ตามมาจากการสะสมของปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามสายการบินเพื่อสำรองที่นั่งในการเดินทางและขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน หมายเลขโทรศัพท์พิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โทร 02 – 287 0320 - 9 ต่อ 2593, 2595

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร 075 450 545, 090 278 0065

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 077-441230

ท่าอากาศยานระนอง โทร 077-862252-3

ท่าอากาศยานชุมพร โทร 077-591267-9

ท่าอากาศยานกระบี่ โทร 075-701471

ท่าอากาศยานตรัง โทร 075-572151

ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร 073 -565061-5

กลับขึ้นด้านบน