เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?

เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?

เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?

รูปข่าว : เครียด - ซึมเศร้า รักษาที่ไหน?

เบอร์โทรสายด่วนและรายชื่อโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ให้การรักษาโรคซึมเศร้า เป็นข้อมูลจำเป็นที่ทุกคนต้องมี เพราะสามารถแนะนำและส่งต่อให้คนรอบข้างที่มีภาวะเครียดหรือเสี่ยงซึมเศร้าได้ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย รวมรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกรัฐ-เอกชนทั่วประเทศ ที่มีจิตแพทย์ให้บริการ จิตแพทย์ทั่วไปจะตรวจรักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

ในการใช้บริการ แนะนำให้โทรสอบถามรายละเอียดก่อนล่วงหน้า ทั้งตารางออกตรวจ คิวนัด และค่ารักษาพยาบาล (กรณีโรงพยาบาลเอกชน)

สำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าความกังวลและความเครียดที่มีอยู่จะเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม่ แนะนำให้โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตก่อนไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อพูดคุยคัดกรองในเบื้องต้น

โทรสายด่วน ปรึกษาปัญหาเบื้องต้น

สายด่วนที่สามารถโทรขอคำปรึกษา เพื่อแนะนำการส่งต่อไปยังจิตแพทย์ของกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้

1. สายด่วน 1323

เบอร์นี้สำหรับพูดคุยปรึกษา ผู้ที่ให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ

2. Depress we care โรงพยาบาลตำรวจ สายด่วน 081-932-0000

3. สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย โทร. 02-713-6793 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น.

เมื่อปรึกษาสายด่วนแล้ว หากมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าหน้าที่จะแนะนำโรงพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลใกล้บ้านหรือที่สะดวก เพื่อให้เข้าดำเนินการต่อต่อรักษาโรคต่อไป

รายชื่อ "โรงพยาบาลรัฐบาล" ที่มีจิตแพทย์

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งของ รพ.)
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกจิตเวช อาคาร ภปร ชั้น 12 โทร. 0-2256-4000, 0-2256-5180, 0-2256-5182
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 •  โรงพยาบาล นครปฐม
 • โรงพยาบาล สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลพร้อมมิตร (รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร)
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
 • โรงพยาบาลมเหสักข์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 02-201-1235 หรือ 02-201-1726
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา คลินิกคลายเศร้า (โรคซึมเศร้า) ทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. โทร 02-528-7800 ต่อ 57164
 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน จ.นนทบุรี)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สายด่วนสุขภาพจิต 02-391-2962
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติจิตเวช)
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันธัญญารักษ์ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

รายชื่อ "โรงพยาบาลเอกชน" ที่มีจิตแพทย์

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลนนทเวช
 • โรงพยาบาลนวมินทร์1
 • โรงพยาบาลนวมินทร์9
 • โรงพยาบาลบางนา1
 • โรงพยาบาลบางนา2
 • โรงพยาบาลบางโพ
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • โรงพยาบาลบีแคร์
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (เดิมชื่อ นวมินทร์2)
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์ สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย
 • โรงพยาบาลพญาไท1
 • โรงพยาบาลพญาไท2
 • โรงพยาบาลพญาไท3
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลพระราม9
 • โรงพยาบาลพระราม2
 • โรงพยาบาลเพชรเวช
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลมนารมย์
 • โรงพยาบาลเมโย
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • โรงพยาบาลวิภาราม (นนทบุรี)
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลศรีวิชัย1
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสายไหม
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (เดิมชื่อ กรุงธน2)
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • โรงพยาบาล World Medical Center

 รายชื่อ "คลินิกจิตเวช"

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและค่าใช้จ่าย ขอให้ติดต่อสอบถามทางคลินิกโดยตรง

คลินิกแพทย์นพดล

761/46 ซอยสาธุประดิษฐ์58 ใกล้วัดดอกไม้ พระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปิดวันจันทร์-เสาร์ 17.30 - 19.30น. ,วันอาทิตย์ 8.30 - 10.30 น. โทร.02-294-4939 ,065-504-4939

คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ

นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุลชั้น 3 อาคารสีลม 64 สีลม โทร.02-632-8232, 086-377-8171 www.bangkokhealthhub.com

Chanin Clinic 

นพ.ชนินทร์ 89/3 หมู่บ้าน วิสต้าปาร์คแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 092-248-2462

ระวีลักขณคลินิกเวชกรรม

พญ.นฤมล 112/121 ถ.เรวดี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-951-4018

สมรักจิตเวชคลินิก

62/8 ประชาราษฎร์1 (12) ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ บางซื่อ กทม. 10800 เปิดวันจันทร์/อังคาร/พฤหัส เวลา 18.00 - 22.00น. โทร 02-5867627

นิพัทธิ์คลินิกแพทย์

นพ.นิพัทธิ์ การญจนธนาเลิศ 2024/37 ซอย สุขุมวิท 50 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10150 โทร.02-331-0642

คลินิกแพทย์วิเชียร

นพ.วิเชียร ดีเป็นธรรม จ.นนทบุรี หยุดวันจันทร์ 089-4828290 ,02-9674391 www.drwichian.com

Mind and Mood Clinic 

ผศ.พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา 94 ซอยพหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-561-0210 ,02-561-0211 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.

กายใจคลินิก (Body and Mind Clinic)

นพ.พร ทิสยากร อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 เปิดจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ 10:00-16:00 น. โทร  093-332-2511 www.bodyandmindclinicbkk.com

เติมสุขคลินิก

34 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17.00-19.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00น. โทร 095-950-9050

คลินิกหมอสมชาย

119 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เปิดทำการวันอังคาร,พฤหัส 17.00 -19.00 น. วันเสาร์ 09.00 - 15.00 น. โทร. 095-7099275 ,02-5276025

รายชื่อ คลินิก - รพ.ที่มีจิตแพทย์ ในต่างจังหวัด

ภาคเหนือ 

 • โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม (เอกชน)
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
 • โรงพยาบาลสวนปรุง (จ.เชียงใหม่)
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (เอกชน) จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลน่าน
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลสุโขทัย
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (จ.เชียงใหม่)

[ หมายเหตุ : จ.พะเยา ไม่มีจิตแพทย์ประจำ มีจิตแพทย์จาก จ.แพร่ ไปออกตรวจเดือนละ1ครั้ง ต้องสอบถามทางโรงพยาบาลว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ในแต่ละเดือน ]

คลินิกนายแพทย์ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต

ตรงข้ามตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 17.00-20.00 น.หยุดวันอาทิตย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-2346245

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว
พญ.แพรว ไตรลังคะ 146/117 หมู่บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411-771

คลินิกแพทย์หญิงนฤมล จ.แพร่

ภาคตะวันตก

 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (จ.กาญจนบุรี)
 • โรงพยาบาลแม่สอด (จ.ตาก)
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (จ.ตาก)
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาล หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาล บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
 • โรงพยาบาลนภาลัย (เดิมชื่อรพ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลครบุรี (จ.นครราชสีมา)
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (จ.นครราชสีมา)
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์ (จ.นครราชสีมา)
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลปากช่อง (จ.นครราชสีมา)
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (จ.อุบลราชธานี)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลยโสธร
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสกลนคร
 • โรงพยาบาลสุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลินิกหมอมงคล

67/3 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.วันเสาร์ 9.00-12.00 น. และ 17.00-20.00 น. โทร 081-5937471


คลินิกแพทย์หญิงโชติมา

9/14 ถ.เอื้ออารีย์ (เยื้องธนาคารกสิกร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 เปิดเฉพาะวันเสาร์ 10.00-12.00 น. และ 17.00-19.00 น.โทร 082-8403670

คลินิกสุขภาพใจ

พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน 111/1 ถ.เลย-ด่านซ้าย จ. เลย โทร.088-560 1112 

คลินิกสุขภาพจิตหมอวิวัฒน์

195/1 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น. วันเสาร์ 9.00-15.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 093-614-9635 

คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา

145/1-2 ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 088-0780588

คลินิกสุขภาพจิตหมอการุญพงศ์

228/2 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30000 จันทร์-พุธ-ศุกร์ 17.00-20.00 น. เสาร์ 9.00-12.00 น. โทร. 090-292-0284

ศิริณาการแพทย์

212/24 เซนทาราซิตี้ ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 17.00-20.00 น , เสาร์ 9.00-12.00 น. (หยุดวันพฤหัสและอาทิตย์) โทร. 094-5305178

ขอนแก่นการแพทย์คลินิกจิตเวช

พญ. สิริกุล ใจเกษมวงศ์ 212/9 ม.2 หมู่บ้าน ZENTARA CITY ชาตะผดุง ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ และวันหยุด 12.30-13.00 น และ 17.30-20.00 น.
วันพฤหัสบดี17.30-20.00 น. วันเสาร์ 09.30-13.00 น. และ 17.00-19.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์ โทร 063-8963595, 061-6541962

คลินิกหมอปิยนุช

897/4 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 เปิดวันจันทร์ถึง ศุกร์ 17.00 - 20.00 ,วันเสาร์ 9.00 - 12.00, 17.00 - 20.00 โทร 062-196-5658

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (จ.สุพรรณบุรี)
 • โรงพยาบาลนครนายก
 • โรงพยาบาลนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 • โรงพยาบาลพระพุทธบาท (จ.สระบุรี)
 • โรงพยาบาลพิจิตร
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก)
 • โรงพยาบาลสระบุรี
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์)
 • โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล (จ.ลพบุรี)
 • โรงพยาบาลอ่างทอง
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก)
  ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก

คลินิกแพทย์ฟ้าสินีเวชกรรม 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดวันอังคาร,พฤหัส,ศุกร์ 17.00-20.00 น. และเสาร์ 9.00-12.00 น. ติดต่อ 06-5423-4577 ,055-906678

บ้านรักษ์ใจคลินิกจิตเวช

พญ.อรวรรณ จตุรสิทธา 693/6 ถ.บึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เปิดบริการวันจันทร์- พฤหัส 17.00 - 20.00 น., เสาร์ 9.00 -15.00 น. โทร 091-0310089

คลินิกแพทย์หญิงน้ำทิพย์

15,17ถ.ไสฤาไท อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000 เปิดวันจันทร์-เสาร์ 9.00-15.00 น. โทร 089-7841217

คลินิกหมอกัลยา

2/23 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. ,วันเสาร์-อาทิตย์ 9.30-11.30 น.ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 088-172-5658


ภาคตะวันออก

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (จ.ปราจีนบุรี)
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จ.จันทบุรี)
 • โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (จ.ชลบุรี)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 • โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ (จ.ชลบุรี)

คลินิกเวชกรรมหมอภาสกร – ตั้ม

42/6 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 097-247-2215 

คลินิกแพทย์ธรรมิกา

ริม ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เปิดวันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เวลา 15.00-20.00 น. โทร 087-9926993 

คลินิกหมอพีรพล

15/1 ถ.ภักดีบริรักษ์ อ.เมือง จังหวัดระยอง เปิดวันจันทร์-พฤหัส 16.45-19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน 16.45-19.00 น.
โทร 064-213-1212

Indochina clinic 
อินโดจีนคลินิก โดย นพ.กรกต อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120 โทร 080-826-0135

ภาคใต้

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า (จ.พังงา)
 • โรงพยาบาลท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช)
 • โรงพยาบาลทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช)
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา (เกาะยอ)
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลปัตตานี
 • โรงพยาบาลพัทลุง
 • โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลยะลา
 • โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี (จ.สงขลา)
 • โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (จ.สุราษฎร์ธานี)
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คลินิกแพทย์ธิติพันธ์ 

สามแยก กม.0 ถนนธราธิบดี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น. โทร. 077-31-2222

คลินิกรัษ์จิต

เลขที่ 107/32 กม.18 ฝั่งมา กม.0 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 วันจันทร์ อังคารและศุกร์ 18.00 - 20.00น. วันหยุด 9.00 -17.00 น. โทร 093-925-5356

คลินิกหมอตาล

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร

แฮปปี้คิดส์คลินิกเวชกรรม 

155/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-347-779, 089-197-8877

คลินิกแพทย์หญิงดลฤดี

พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ 45/15 อาคารเจริญอพาร์ทเม้น ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-216-989

คลินิกหมอภัทราพร

(ตรงข้าม รพ.จิตเวชสงขลาฯ) 717/2 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร .074-322-844

จันทร์,พุธ-ศุกร์ 17.00-19.30 น. / เสาร์ 9.00-12.00 น., 17.00-19.30 น. ปิดวันอังคาร และวันอาทิตย์

คลินิกจิตเวชนายแพทย์ชูเกียรติ
438 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00น., วันเสาร์ 9.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ โทร.074-818108


หมอณัฐนัยนาคลินิก

พญ.ณัฐนัยนา อนันต์ศิริภัณฑ์ จ.ภูเก็ต เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 17.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 13.00-15.00 น. ,หยุดวันเสาร์ โทร. 083 790-4166, 076-524-181

คลินิกหมออมรรัตน์

26/147 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์  17.00 - 20.30 น. อาทิตย์ 15.00 - 20.30 น. ปิดวันเสาร์ โทร. 083-647-7053

คลินิกหมอกาญจนา

219/24 ถ.เทวบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 075 358 532 

คลินิกหมอสรินญพร

ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ โทร 075-813006

คลินิกแพทย์หญิงธวัลรัตน์

37/1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 ,เสาร์ 9.00-15.00 หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  โทร 093-576-6638

บางไทร คลินิก

พญ.ชนิกา ศฤงคารชยธวัช 20 ม.1 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 เปิดวันศุกร์ 17.30-20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 08.00-20.00 น. โทร 062-230-8080

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“แอดมินทูนหัวของบ่าว” เล่าเรื่องโรคซึมเศร้า ที่คนทั่วไปยังไม่รู้

ก้าวผ่าน ความเครียด แบบไหน? 

แอปพลิเคชัน "สบายใจ" ตัวช่วยเช็กสถานะทางใจ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน