เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.สอบ กกต.จัดการเลือกตั้งบกพร่อง-ไม่คุ้มค่า

เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.สอบ กกต.จัดการเลือกตั้งบกพร่อง-ไม่คุ้มค่า

เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.สอบ กกต.จัดการเลือกตั้งบกพร่อง-ไม่คุ้มค่า

รูปข่าว : เลือกตั้ง2562 : "ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.สอบ กกต.จัดการเลือกตั้งบกพร่อง-ไม่คุ้มค่า

นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องต่อ สตง.ตรวจสอบ กกต.จัดการเลือกตั้งบกพร่องและไม่คุ้มค่างบประมาณ โดยเฉพาะกรณีใช้ลังกระดาษมาเป็นคูหา พิมพ์เอกสารผู้สมัครผิดพลาด และการใช้งบฯ 12 ล้านบาทดูงานเลือกตั้งต่างประเทศ

วันนี้ (14 มี.ค.2562) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าฯ สตง. เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การใช้จ่ายเงินในการเตรียมการเลือกตั้งกว่า 10 โครงการ เป็นไปด้วยความคุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีใช้กล่องลังทำคูหาเลือกตั้งที่มาเลเซีย และการอ้างไปติดตามการเลือกตั้งนอกประเทศของ กกต. 7 คน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายศรีสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ กกต. วางกรอบงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 4,000 ล้านบาท และอุนุมัติเพิ่มอีก 600 ล้านบาท จากการเสนอขอไป 5,800 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 2554 โดยอ้างเหตุผลจากอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้นนั้น

อย่างไรก็ตาม ผลจากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ พบว่า เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การจัดการเลือกตั้งที่มาเลเซียที่มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 5,183 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จนผู้มาแสดงสิทธิเลือกตั้งต้องยืนเข้าคิวรอกันหลายชั่วโมง และต้องขยายเวลาในการใช้สิทธิ ขณะเดียวกันคูหาเลือกตั้งมีไม่เพียงพอจนต้องเอากล่องกระดาษมาทำเป็นคูหาเลือกตั้งเพิ่ม ซึ่งเป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลก รวมทั้งการพิมพ์เอกสารผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองผิดพลาดเป็นจำนวนมากด้วย

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า การใช้จ่ายเงินเพื่อจัดการเลือกตั้งดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดพลาด ล้มเหลว ในขณะเดียวกัน กกต.ทั้ง 7 คน กลับมีเงินไปใช้จ่ายในการตรวจสอบการเลือกตั้งในต่างแดนอย่างฟุ่มเฟือยกว่า 12 ล้านบาท โดยเลือกเดินทางไปในประเทศที่ผู้คนนิยมไปท่องเที่ยว เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ทั้งที่ประเทศดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง

พฤติการณ์การบริหารงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวของ กกต. มีความน่าสงสัยมาก สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงเดินทางมาร้องเรียนต่อ สตง. เพื่อขอให้ตรวจสอบ กกต. 7 คน ว่าใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมีความคุ้มค่า มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภาพตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ หากพบความผิดให้ดำเนินการเอาผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ 2561 และพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ 2561

กลับขึ้นด้านบน