7 ข้อพึงระวัง “ฐานความผิด” เกี่ยวกับ "บัตรเลือกตั้ง"

7 ข้อพึงระวัง “ฐานความผิด” เกี่ยวกับ "บัตรเลือกตั้ง"

7 ข้อพึงระวัง “ฐานความผิด” เกี่ยวกับ "บัตรเลือกตั้ง"

รูปข่าว : 7 ข้อพึงระวัง “ฐานความผิด” เกี่ยวกับ "บัตรเลือกตั้ง"

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ชวนให้พึงระวัง 7 ฐานความผิดของ "บัตรเลือกตั้ง" ที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง

วันนี้ 24 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. คนไทยที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 52 ล้านคน คงเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าคูหากาบัตรใบเดียว ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่กันแล้ว

เชื่อหรือไม่ว่า ทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้ง มักจะได้ยินข่าวว่ามีผู้ฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน หรือนำบัตรเลือกตั้งออกมาจากคูหาเลือกตั้ง การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชวนรู้เกี่ยวกับฐานความผิดอันเกี่ยวเนื่องกับบัตรเลือกตั้ง ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้ และอาจเผลอพลาดพลั้งทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ที่มีโทษทั้ง จำคุก ปรับเงิน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 7 ฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ดังนี้ 

ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช้บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน

 

ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง

 

ห้ามทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง

 

ห้ามใช้เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้ว

 

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

 

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่น

 

ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย ทำให้บัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

 

 

เกาะติดการเลือกตั้ง 24 มี.ค. สรุปทุกประเด็นแบบเรียลไทม์ ติดตามได้ตลอดทั้งวัน

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าคูหากับ "คู่มือเลือกตั้ง มือใหม่"

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน