ห้ามปลูกขาย! อย.ย้ำนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาใช้รักษาโรคเท่านั้น

ห้ามปลูกขาย! อย.ย้ำนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาใช้รักษาโรคเท่านั้น

ห้ามปลูกขาย! อย.ย้ำนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาใช้รักษาโรคเท่านั้น

รูปข่าว : ห้ามปลูกขาย! อย.ย้ำนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาใช้รักษาโรคเท่านั้น

สธ.เตรียมออกร่างประกาศ 2 ฉบับเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำรับยา 5 กลุ่มที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ขณะที่เลขาธิการ อย. ย้ำว่าการนิรโทษครอบครองกัญชา โดยเปิดให้ยื่นจดแจ้งมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกจำหน่าย

วันนี้ (7 เม.ย.2562) นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการนิรโทษและครอบครองกัญชาจำนวน 3 ฉบับมีผลบังคับใช้ โดยวันที่ 1-5 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้สอบถามผ่านช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 697 คน หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 40 คน และที่ Counter Service 4 คน คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ การนำเข้า และการส่งออก เป็นต้น


ขณะที่มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชาจำนวน 285 คนและผู้ประกอบวิชาชีพ 2 ราย สำหรับตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถามเรื่องกัญชาทั้งหมด 8,152 คน และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 814 คน


ทั้งนี้ อย.ขอเน้นย้ำว่า การรับแจ้งครอบครองกัญชาดังกล่าว เป็นการแจ้งเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ครอบครองกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกจำหน่าย หรือดำเนินการอื่น รวมถึงไม่ให้มีการโฆษณา การนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ ในที่สุด


ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมออกร่างประกาศ 2 ฉบับ คือ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรค หรือ การศึกษาวิจัย มีตำรับยา 5 กลุ่ม และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

กลับขึ้นด้านบน