"แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู" พื้นที่ควบคุมเดินเรือชั่วคราว

"แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู" พื้นที่ควบคุมเดินเรือชั่วคราว

"แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู" พื้นที่ควบคุมเดินเรือชั่วคราว

รูปข่าว : "แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู" พื้นที่ควบคุมเดินเรือชั่วคราว

กรมเจ้าท่า ออกประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือชั่วคราว

วันนี้ (17 เม.ย.62) เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ค.62 ซึ่งกองทัพเรือได้รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ

ดัเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ ในวันซักซ้อมและวันพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ “เจ้าท่า” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.แม่น้ำเจ้าพระยา

1.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย

วันที่ 17, 21, 26, 28, และ 30 เม.ย.62 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างเวลา 15.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 4 พ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

1.2 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร เรือข้ามฟาก และเรืออื่นๆ นอกเหนือจาก เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย


วันที่ 17 และ 21 เม.ย. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00-21 00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 26 และ 30 เม.ย. ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่วัดระฆังโฆสิตาราม ถึงป้อมวิชัยสิทธิ์ (ปากคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 28 เม.ย. และวันที่ 5 พ.ค. ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ


วันที่ 4 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พ.ค. เวลา 19.00 น. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า

 

2.คลองบางลำพู


2.1 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ

วันที่ 17,21, 28 เม.ย. และวันที่ 5 พ.ค. ห้ามเรือผ่านตั้งแต่ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์สถาน ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

*คำเตือนผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-5,000 และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน