ด่วน! “ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63

ด่วน! “ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63

ด่วน! “ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63

รูปข่าว : ด่วน! “ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63

ด่วน!ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ของยูเนสโก เลื่อนรับรองขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยเป็นมรดกโลกปีนี้ และให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มเติม และส่งกลับมาพิจารณาใหม่ภายใน 3 ปีปมปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยาน พื้นที่เขตแดน

วันนี้ (7 ก.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 19.40 น.ตามเวลาประเทศไทย ที่ประชุมมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้บรรจุวาระการพิจารณากลุ่มป่าแก่งกระจาน เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถพิจารณาได้ จนต้องคณะทำงาน 6 ประเทศจากกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญามรดกโลก 21 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นอร์เวย์ คิวบา ตูนิเซีย และคูเวต ไปหารือในรายละเอียดร่วมกันว่าจะให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่งในปีนี้หรือไม่ 

ที่ประชุมมีมติไม่รับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีนี้ และให้กลับไปทำเอกสารเพิ่มเติมและส่งกลับมาพิจารณาใหม่โดยให้เวลา 3 ปี

สำหรับเหตุผลที่ประชุมมีมติไม่รับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีนี้ และให้เวลา 3 ปี เสนอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงในข้อกังวล 3 เรื่องใหม่ คือ เรื่องขอบเขตพื้นที่ไทย-เมียนมา จัดทำพื้นที่เปรียบเทียบให้ชัดในการลดขนาดพื้นที่ และให้ดำเนินการข้อกังวลของชุมชนในพื้นที่ และหารือกับชุมชน 

ไทยทำดีที่สุดยืนยันแก้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์

ก่อนหน้านี้ตลอด 3 วันนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะเจ้าหน้าที่ไทย ได้พยายามชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เนื่องจากยังข้อกังวลของออสเตรเลียที่เป็น 1 ใน 6 ประเทศที่เข้ามาเป็นคณะทำงานพิจารณาหาข้อสรุปกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้งนี้แม้ว่าทางการไทยจะยืนยันเรื่องการปักปันเขตแดนไทย-เมียนมาที่จะไม่กระทบกับเมียนมาแล้วก็ตาม

มีรายงานว่าเสียงที่แตกออกเป็น 3 ฝ่ายถึงขั้นให้ตีตกแก่งกระจานออกไปจากวาระการพิจารณาเป็นมรดกโลก ขณะที่บางกลุ่มยังคงเห็นว่าควรให้คงสถานะไว้ก่อน เพื่อยกระดับการจัดทำเอกสาร และรายงานเพิ่มเติมมาเสนอใหม่

 

 

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี รวมพื้นที่ 2,938,909.84 ไร่

ซึ่งไทยผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 มาตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครั้งที่ 2 หลังจากปี 2560 มีปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนไทย-เมียนมาจนต้องเลื่อนพิจารณามาแล้วรอบหนึ่ง

ในส่วนประเทศไทย กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ และเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลกให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

9 ปี เส้นทาง “แก่งกระจาน” สู่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน