ชาวบ้านร้องขอค่าชดเชยสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

ชาวบ้านร้องขอค่าชดเชยสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

ชาวบ้านร้องขอค่าชดเชยสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

รูปข่าว : ชาวบ้านร้องขอค่าชดเชยสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

ชาวบ้าน อ.หนองบัวระเหว และ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เรียกร้องขอค่าชดเชยจากการสร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร

วันนี้ (22 ก.ค.62) ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ใน อ.หนองบัวระเหว และ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ รวมตัวร้องเรียน หลังพื้นที่ทำกินกว่า 10,000 ไร่ จะถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านบางคนยังไม่ได้รับเงินค่าขนย้ายจากกรมชลประทาน

 

สืบเนื่องจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2555 มีคำสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ เพื่อแก้ไขปัญาน้ำ โดยขณะนั้นมีการระบุให้จ่ายค่าขนย้าน (ที่ดิน) ในเขตชลประทาน ไร่ละ 50,000 บาท โดยแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของชาวบ้านทั้งหมดแล้ว แต่มีการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านบางส่วนเท่านั้น ซึ่งทางกรมชลประทานอ้างว่ายึดหลักการทำประโยชน์ของชาวบ้านในปี 2532 จ่ายเงินให้เฉพาะผู้อาศัยก่อนปี 2532 เท่านั้น เป็นเหตุให้ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตั้งปี 2533 จนถึงปัจจุบันร้องเรียน

ขณะนี้ ชาวบ้านยังคงอยู่ในพื้นที่และยืนยันจะไม่ย้ายออกจนกว่าจะได้ค่าชดเชยที่ดิน

 

โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ หากสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดการ ปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำให้กับลำน้ำชีตอนบน เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ 30,000 ไร่ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์น้ำจืดที่สำคัญในภาคอีสาน

กลับขึ้นด้านบน