ผลชันสูตร "ยามีล" หัวใจขาดเลือด-ช็อกจากพิษติดเชื้อ

ผลชันสูตร "ยามีล" หัวใจขาดเลือด-ช็อกจากพิษติดเชื้อ

ผลชันสูตร "ยามีล" หัวใจขาดเลือด-ช็อกจากพิษติดเชื้อ

รูปข่าว : ผลชันสูตร "ยามีล" หัวใจขาดเลือด-ช็อกจากพิษติดเชื้อ

ทีมสัตวแพทย์ ทช.สรุปผลชันสูตรซากยามีล ลูกพะยูนอายุ 5 เดือนที่ดูแลที่ศูนย์วิจัยอันดามัน 53 วัน เกิดภาวะการช็อกจากสาเหตุพิษติดเชื้อ ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ มีการอักเสบติดเชื้อทั่วร่างกาย และยังมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

วันนี้ (23 ส.ค.2562) น.ส.พัชราภรณ์ แก้วโม่ง นายสัตวแพทย์ ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เปิดเผยผลการชันสูตรหลังผ่าซากยามีล ลูกพะยูนอายุ 5 เดือน โดยพบว่า กล้ามเนื้อหัวใจมีภาวะขาดเลือด และภายในช่องหัวใจมีก้อนเลือดแข็งตัวที่เกิดจากการอักเสบ ระบบทางเดินหายใจ พบการอักเสบและมีเมือกข้นตลอดทางเดินหายใจ ไตพบการอักเสบรุนแรง และมีปัสสาวะคั่งค้างในกระเพาะปัสสาวะประมาณ 100 มิลลิลิตร

นอกจากนี้ และระบบทางเดินอาหารพบการอักเสบของกระเพาะอาหารที่รุนแรงมีลักษณะแผลหลุมกระจายทั่วผนังกระเพาะ และมีหญ้าทะเลอัดแน่นอยู่ 150 กรัม ผนังลำไส้เล็กเริ่มมีการอักเสบ และผนังหนาตัวขึ้น ลำไส้ใหญ่พบลักษณะการคั่งค้างของอาหาร และพบลำไส้บางส่วนไม่สามารถบีบตัวส่งอาหารต่อไปได้ ร่วมกับมีการสะสมของแก๊ส นอกจากนี้พบต่อมน้ำเหลืองบริเวณเยื่อแขวนลำไส้เริ่มมีการตอบสนองต่อการอักเสบ

สรุปผลการเสียชีวิตมาจากภาวะการช็อกเหตุพิษติดเชื้อ ซึ่งมีผลมาจากการอักเสบของกระเพาะอาหารที่รุนแรงและเรื้อรัง ทำให้มีผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารทำให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ เกิดอาการท้องอืดและมีอาการปวดเสียดรุนแรง ร่วมกับมีการอักเสบติดเชื้อทั่วร่างกาย

การตายของยามีลส่วนหนึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังภายในกระเพาะอาหาร ซึ่งมีมาก่อนการเกยตื้น ส่งผลให้เกิดเป็นแผลหลุมขนาดใหญ่ โน้มนำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน นำไปสู่การติดเชื้อทั่วร่างกาย ร่วมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะช็อกและตายในที่สุด
ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)

 

ทช.ดันเดินหน้าจัดการขยะทะเล

นายจตุพร บุรุพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า  หลังจากนี้ใช้งานวิชาการเป็นฐานในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ให้มีการลาดตระเวนทางทะเลเชิงคุณภาพร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ ให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ที่เป็นสาเหตุการตายของพะยูนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชมพะยูนอย่างถูกวิธี พร้อมกำชับให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเป็นศูนย์กลางในการทำงาน ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์ กองทัพเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทีมพิทักษ์ดุหยง อาสาสมัคร และผู้นำท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันดูแล อนุบาล และฟื้นฟูมาเรียม และยามีลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่แรกพบจนถึงช่วงเวลาที่พะยูนตาย ทำให้ทุกภาคส่วนหันมาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พะยูน และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทช.จะเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการลดปริมาณขยะทะเล และจะจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนของประเทศไทย รวมทั้งถอดบทเรียน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดูแลพะยูน เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมพะยูนโลกที่จะจัดในปีหน้าต่อไปง

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วราวุธ" ขอโทษที่มนุษย์ช่วยไม่สำเร็จลูกพะยูน "มาเรียม-ยามีล"

วิกฤต! พะยูนตาย 17 ชีวิต สะท้อนปัญหาทะเลไทย

 

 

กลับขึ้นด้านบน