สช.ตั้ง คกก.สอบปัญหาขัดแย้ง รร.กรุงเทพคริสเตียน

สช.ตั้ง คกก.สอบปัญหาขัดแย้ง รร.กรุงเทพคริสเตียน

สช.ตั้ง คกก.สอบปัญหาขัดแย้ง รร.กรุงเทพคริสเตียน

รูปข่าว : สช.ตั้ง คกก.สอบปัญหาขัดแย้ง รร.กรุงเทพคริสเตียน

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เผยคำสั่งพักงานผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

วันนี้ (28 ส.ค.2562) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้พิจารณาคำร้องของ นายผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และได้มีหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้แล้วนั้น

สช.ได้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้คำแนะนำแก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในเรื่องพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยมีข้อพิจารณาว่าคำสั่งพักงานผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เกิน 7 วันนั้นจะกระทำไม่ได้ เนื่องจากไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด คือหากยังไม่ปรากฏว่ากระทำความผิดก็ให้กลับเข้าทำงาน แต่หากพบว่ากระทำความผิดจริง ก็ให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริง

กรณีที่สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ออกคำสั่งพักงานและมีคำสั่งเปลี่ยนงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพันธกิจศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ สช.

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการได้เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลแก้ไขเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องที่องค์กร Save BCC เสนอไว้ ซึ่งในวันนี้ สช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย มีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของฝ่ายบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งคือสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้น ดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และอื่นๆ หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะให้คำแนะนำเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องต่อไป

อีกทั้ง มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการให้ทราบสิทธิของตน และชี้แจงอำนาจโดยตรงของโรงเรียน เพราะเป็นอำนาจการบริหารจัดการภายในโรงเรียน แต่สำหรับระเบียบภายนอกต่างๆ เช่น การคุ้มครองการทำงาน หรือปัญหาการก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นต้น เป็นหน้าที่ที่ สช. จะต้องเข้าไปดูแล


นอกจากนี้ การที่องค์กร Save BCC ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลาง เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนที่สภาคริสตจักรตั้งขึ้นมานั้น จะดำเนินการได้ต่อเมื่อสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้ความร่วมมือ เนื่องจากอำนาจการแต่งตั้งกรรมการในระดับของการบริหารโรงเรียน เป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียนได้ขออนุญาตจัดตั้งไว้ก่อนแล้ว

เนื่องด้วยวันนี้ สภาคริสตจักรติดภารกิจที่เชียงใหม่จึงไม่สามารถร่วมกันหารือได้ ทำให้ได้พบเพียงผู้อำนวยการ และองค์กร Save BCC จึงได้ชี้แจงให้เข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนความเป็นธรรมและความถูกต้อง รวมทั้งได้แจ้งว่า สช. ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จากนี้จะเป็นขั้นตอนของการประสานและหารือกับสภาคริสตจักร เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินการต่อไป สำหรับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในวันนี้ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติแล้ว โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

องค์กร SaveBcc นำแต่งดำ ทำสภาคริสตจักรสะเทือน

ทำไมต้อง SAVE BCC ความขัดแย้งที่ยังไม่จบ

ร้องขอความโปร่งใสกรณีสอบสวน ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน