ชี้ขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊ก ทำไม่ได้ - หมิ่นเหม่ค้ามนุษย์

ชี้ขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊ก ทำไม่ได้ - หมิ่นเหม่ค้ามนุษย์

ชี้ขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊ก ทำไม่ได้ - หมิ่นเหม่ค้ามนุษย์

รูปข่าว : ชี้ขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊ก ทำไม่ได้ - หมิ่นเหม่ค้ามนุษย์

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เผย ขออุปการะเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่สามารถทำได้ หมิ่นเหม่กระทำความผิดค้ามนุษย์

วันนี้ (10 ก.ย.2562) จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้แชร์ภาพเพจเฟซบุ๊ก ประกาศขออุปการะเด็กทารก จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก 

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรณีการขออุปการะเด็กหรือทารกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่สามารถกระทำได้และหมิ่นเหม่ต่อการค้ามนุษย์ ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบต่อสวัสดิภาพและสิทธิของเด็ก 

การขออุปการะเด็กหรือทารกไม่สามารถทำได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกรณีนี้อาจมีการหลอกลวง และอาจหมิ่นเหม่ต่อการค้ามนุษย์ ดังนั้นการขอรับอุปการะ หรือ การขอรับบุตรบุญธรรมจึงมีขั้นตอนที่ค่อนข้างมากและละเอียดเพื่อรักษาสวัสดิภาพของเด็ก

ดังนั้น พ่อแม่ของเด็กหรือเยาวชนที่ไม่สามารถดูแลหรือเลี้ยงดูบุตรได้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือและขอคำปรึกษาได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทั้งกรณีชั่วคราวหรือการส่งต่อไปสถานรองรับต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

ขณะที่การขอรับบุตรบุญธรรมสามารถติดต่อได้ที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยต้องพิจารณาในหลายองค์ประกอบเพื่อความเหมาะสมต่อเด็กและครอบครัวที่ขอรับ

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การค้ามนุษย์ในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่โทษค่อนข้างแรง และมีความร่วมมือทั้งจาก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) การซื้อขายจึงมักจะไม่พบในรูปแบบที่เปิดเผยแต่จะกระทำในรูปแบบใด้ดิน โดยจะในเขตแนวชายแดนเช่นการล่องเรือเข้าสู่ประเทศเพื่อค้าแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่กรณีของการใช้ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จะต้องมีการปรับรูปแบบหรือพัฒนาเพื่อตรวจสอบและรองรับต่อไป 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน