คาด กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐม 20 ต.ค.นี้

คาด กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐม 20 ต.ค.นี้

คาด กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐม 20 ต.ค.นี้

รูปข่าว : คาด กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ เขต 5 นครปฐม 20 ต.ค.นี้

กกต.เตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่ เขต 5 จ.นครปฐม ภายใน 45 วันนับแต่ "จุมพิตา" ส.ส.อนาคตใหม่ลาออก ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

วันนี้ (10 ก.ย. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.เขต 5 ยื่นลาออกจาก ส.ส.เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพนั้น คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อาจจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค.นี้

เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 (1) บัญญัติไว้ว่าเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุ หรือเมื่อมีการยุบสภาให้ดำเนินการต่อไปนี้

ในกรณีที่เป็นตำแหน่ง ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้นำความในมาตรา 102 มาบังคับใช้โดยอนุโลมที่กำหนด ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน 

หากนับจากวันที่นางจุมพิตาลาออก 10 ก.ย.ไป 45 วันจะครบในวันที่ 25 ต.ค.2562 แต่กฎหมายกำหนดให้เลือกตั้งวันอาทิตย์ คาดว่าการเลือกตั้งจึงอาจจะเกิดในวันที่ 20 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.นครปฐม ไม่ใช่การเลือกตั้งเพราะเหตุการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงไม่ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ หรือการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน