"พีมูฟ" กลับบ้าน หลังนายกฯ ตั้ง "วิษณุ" นั่ง ปธ.คกก.แก้ปัญหาฯ

"พีมูฟ" กลับบ้าน หลังนายกฯ ตั้ง "วิษณุ" นั่ง ปธ.คกก.แก้ปัญหาฯ

"พีมูฟ" กลับบ้าน หลังนายกฯ ตั้ง "วิษณุ" นั่ง ปธ.คกก.แก้ปัญหาฯ

รูปข่าว : "พีมูฟ" กลับบ้าน หลังนายกฯ ตั้ง "วิษณุ" นั่ง ปธ.คกก.แก้ปัญหาฯ

ยุติการชุมนุม 4 วัน ของการติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหา "พีมูฟ" หลังนายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ โดยมี "วิษณุ เครืองาม" นั่ง ปธ.พร้อมกรรมการระดับปลัดอีก 10 กระทรวง และตัวแทนพีมูฟ รวมทั้งหมด 35 คน ร่วมแก้ปัญหาของประชาชน


วันนี้ (12 ก.ย.2562) เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาพบกลุ่มผู้ชุมนุม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ ที่สำนักงาน กพร. พร้อมนำหนังสือคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 246/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามมาแสดงต่อผู้ชุมนุม


นายเทวัญ ระบุว่า นายกฯ และรัฐบาล แสดงความจริงใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มั่นใจว่าคณะกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้น จะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเป็นการรวมกระทรวงและผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแลปัญหาไว้ทั้งหมด หากติดขัด หรือมีข้อจำกัด ทั้งในทางนโยบาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมาย จะสามารถประสานกันได้


นายเทวัญ ระบุอีกว่า นี่ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของการแก้ปัญหา โดยเชื่อว่า หากคณะกรรมการฯ เริ่มทำหน้าที่ จะทำให้ตัวแทนพีมูฟที่ประกอบอยู่ในคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ทำงานร่วมกัน และจากนี้ก็ไม่จำเป็นที่ประชาชนจะต้องลำบาก เดินทางมาชุมนุมเรียกร้อง แต่จะเป็นบทบาทของผู้แทนทุกฝ่ายร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกิดรูปธรรม


นายประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาพีมูฟ ระบุว่า ที่ผ่านมา มีการตั้งคณะกรรมการฯ มาแล้วหลายชุด รวมถึงรัฐบาลที่แล้วด้วย แต่อำนาจของคณะกรรมการฯ ยังมีข้อจำกัด เพราะไม่มีอำนาจสั่งการแต่ละกระทรวง แต่ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับอำนาจของคณะกรรมการฯ ชุดนี้  จึงคาดหวังว่า จะมีแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งถือว่ารัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้อง จึงประกาศยุติการชุมนุม 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง เข้าใจว่าพรรคต่าง ๆ ต้องการการสนับสนุนจากประชาชน ก็จะเป็นส่วนสำคัญ ว่าการแก้ไขปัญหาของกระทรวงต่าง ๆ รายกรณีจะสำเร็จแค่ไหน ส่วนนโยบาย ส่วนใหญ่อยู่ในนโยบายพรรคการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งอยู่แล้ว น่าจะขับเคลื่อนง่ายขึ้น แต่จะไปได้ไกลแค่ไหน ต้องพิสูจน์ระยะยาว

 


เนื้อหาสำคัญของการแถลงยุติการชุมนุมของกลุ่มพีมูฟ คือ หลังการเคลื่อนไหวให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม จนเกิดการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มพีมูฟ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการประชุมหารือและการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างตัวแทนรัฐบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพีมูฟ 13 แผน

นอกจากนี้ ยังมีการหารือกับ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานศาลฎีกา กรณีปัญหาความเดือดร้อนด้านคดีความของสมาชิกกลุ่มพีมูฟ

โดยภาพรวมจึงเห็นว่า การเจรจาหารือตลอด 4 วันที่ผ่านมา มีแนวทางและแผนงานแก้ปัญหาทั้ง 193 กรณี ภายใต้ข้อเสนอ 9 นโยบายที่กลุ่มพีมูฟนำเสนอ

หากวันใด กลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ติดขัด ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เราพร้อมชุมนุมเคลื่อนไหวอีกครั้ง เพื่อติดตามการแก้ปัญหา ตามข้อเสนอที่มีหลักการตามข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวแทนรัฐบาลในวันนี้ ให้ได้ความเป็นธรรมจนถึงที่สุด


หลังกลุ่มพีมูฟเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ชุมนุม มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยนายเทวัญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย จากนั้น กลุ่มพีมูฟ ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาประมาณ 17.00 น. โดยรัฐบาลประสานรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน 

 

 

ปลัด 10 กระทรวง พีมูฟ 20 คน นั่ง คกก.

สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหา มีทั้งหมด 35 รายชื่อ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธาน 


ส่วนกรรมการที่เหลือ ประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง 10 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น

ขณะที่สัดส่วนของตัวแทนกลุ่มพีมูฟ มีจำนวน 18 คน โดยมีนายประยงค์ ดอกลำใย และนายไมตรี จงไกรจักร ที่ปรึกษาพีมูฟ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งในวันนี้

 

คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกลุ่มพีมูฟ พร้อมการอำนวยการ เร่งรัด และติดตามผลดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมชี้แจง พร้อมปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"พีมูฟ" ยื่นหนังสือถึงศาลฎีกา ขอชะลอคดีรอความคืบหน้านโยบาย

"พีมูฟ" ทวงความคืบหน้า 9 นโยบาย 16 กรณีร้อน แก้ปัญหาคนจน

พีมูฟจัดเต็ม ขอใช้กลไกสภาฯตั้ง กมธ.นโยบายภาค ปชช.

 

กลับขึ้นด้านบน