หมอกควันอินโดฯ ปกคลุมภาคใต้ หลายพื้นที่เริ่มกระทบสุขภาพ

หมอกควันอินโดฯ ปกคลุมภาคใต้ หลายพื้นที่เริ่มกระทบสุขภาพ

หมอกควันอินโดฯ ปกคลุมภาคใต้ หลายพื้นที่เริ่มกระทบสุขภาพ

รูปข่าว : หมอกควันอินโดฯ ปกคลุมภาคใต้ หลายพื้นที่เริ่มกระทบสุขภาพ

หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย ยังปกคลุมตัวเมือง จ.ตรัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ประชาชนสูดดมหมอกควันต่อเนื่อง เริ่มมีอาการแสบคอและจมูก สาธารณสุขบางพื้นที่เตรียมหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชนไว้ป้องกันสุขภาพแล้ว

วันนี้ (13 ก.ย.2562) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 10-54 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 56 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่ในช่วงนี้พบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียวประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านเกาะสุมาตรา จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจนบางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์หมอกควัน จ.ตรัง พบว่าคุณภาพในพื้นที่ยังเป็นสีเหลือง อยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ส่วนการป้องกันสาธารณสุขได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย 12,000 ชิ้น ให้งานสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ไปแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อป้องกันสุขภาพตัวเอง และเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง 

จ.สตูล หมอกควันไฟป่าเข้าปกคลุมพื้นที่เช่นกัน ส่งผลให้ทัศนวิสัยไม่ดีมากนัก และมีคำแจ้งเตือนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนป้องกันสุขภาพตัวเอง และไม่ควรรองน้ำฝนตกในระยะนี้มาบริโภค เพราะอาจมีฝุ่นละอองจากหมอกควันปนเปื้อนในน้ำฝน

 

จ.ยะลา ท้องฟ้ายังถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน และเกิดฟ้าหลัวต่อเนื่อง สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายประชาชนสวมป้องกันหมอกควันไฟป่า

นายสายัณห์ เศียรอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวะอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าววว่า จากการติดตามสถานการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซีย จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่า PM 2.5 อยู่ที่ 44 มคก./ลบ.ม. ซึ่งสภาพอากาศยังอยู่ระดับปานกลาง ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ประชาชนก็ควรระวังสุขภาพ หากสูดดมหมอกควันปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการแสบคอและจมูกได้

เช่นเดียวกับ จ.สงขลา หมอกควันไฟป่ายังปกคลุมในเมืองและทะเลต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนประกาศยกระดับการแจ้งเตือนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างเป็นระดับที่ 3 เนื่องจากพบจุดความร้อนไฟไหม้ป่าอินโดนีเซีย เกิน 250 จุดต่อเนื่อง 2 วันขึ้นไป และทิศทางลมพัดผลกระทบเข้าสู่ประเทศสมาชิก และให้ประเทศสมาชิก รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน จะสรุปผลการดำเนินงานให้ประเทศสมาชิกทราบทุกวัน

 

ภาพ : asmc.asean.org

ภาพ : asmc.asean.org

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน