ที่มา "ปมถวายสัตย์ฯ"

ที่มา "ปมถวายสัตย์ฯ"

ที่มา "ปมถวายสัตย์ฯ"

รูปข่าว : ที่มา "ปมถวายสัตย์ฯ"

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สรุปเหตุการณ์กรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันแรกที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ หารือในที่ประชุมสภา จนถึงวันนี้ที่มีการเปิดอภิปรายกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน

16 ก.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ

25 ก.ค. 62 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.อนาคตใหม่ หารือกรณีคลิปข่าวพระราชสำนัก ปรากฏถ้อยคำที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน ม.161 ของรัฐธรรมนูญ

พล.อ.ประยุทธ์พูดถึงประโยค "จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไป" แต่ขาดคำว่า "ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"


25 ก.ค. 62
นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.พลังประชารัฐ ประท้วง ประธานสภาฯ ระบุว่า “การตัดต่อในคลิป หรือการตัดต่อในทีวีนั้น สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องพูดครบถ้วนทั้งประโยค เขาก็สามารถตัดทอนได้”

26 ก.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบถึงเรื่องนี้ในระหว่างการแถลงนโยบายต่อรัฐบาลว่า “พิธีถวายสัตย์ฯ เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยแล้ว ผมจะไม่กล่าวถึงอีก”

5 ส.ค. 62 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีนายกรัฐมนตรีและ ครม. ถวายสัตย์ฯ ด้วยถ้อยคำที่เพิ่มขึ้นมาใหม่และไม่ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ใน ม.161 

8 ส.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า “ผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญ” 

16 ส.ค.62 พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค ได้มีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ ม.152 หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน

20 ส.ค. 62 นายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษา ม.รามคำแหง ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตาม ม.46 กรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ ม.161 อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียน

27 ส.ค. 62 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

27 ส.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

3 ก.ย. 62 รัฐบาลสรุปเรื่องวันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ประเด็นกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน เป็นวันที่ 18 ก.ย. เพียงวันเดียว

11 ก.ย. 62 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณากรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญ เพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของ ครม.ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์

17 ก.ย. 62 พรรคฝ่ายค้าน เตรียม 15 คน ร่วมอภิปรายกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มางบประมาณ

18 ก.ย. 62 เปิดอภิปรายกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน

 

กลับขึ้นด้านบน