ส่งออกไทย ส.ค. ติดลบ 4% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว - บาทแข็ง

ส่งออกไทย ส.ค. ติดลบ 4% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว - บาทแข็ง

ส่งออกไทย ส.ค. ติดลบ 4% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว - บาทแข็ง

รูปข่าว : ส่งออกไทย ส.ค. ติดลบ 4% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว - บาทแข็ง

ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอและปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้การส่งออกไทยเดือนสิงหาคมติดลบร้อยละ 4 โดยข้าวดิ่งหนักติดลบร้อยละ 44.7 จึงทำให้การส่งออกข้าวในปีนี้ไปไม่ถึง 10 ล้านตัน

วันนี้ (20 ก.ย.2562) น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือนสิงหาคม มีมูลค่า 21,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และถือว่าติดลบเป็นเดือนที่ 6 จากการส่งออกที่มาทั้งหมด 8 เดือนส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 14.6 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,053 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่การส่งออกขยายตัวติดลบ เป็นผลจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งผลของสงครามทางการค้าทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตามไปด้วย เช่น ตลาดอาเซียนติดลบร้อยละ 23.9 เอเชียใต้ ติดลบร้อยละ 20 อินเดียร้อยละ 18 จีน ร้อยละ 2.7 กลุ่มสินค้าที่ขยายตัวลดลง เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การส่งออกลดลง เล่น ยางพารา ติดลบร้อยละ 7.2 มันสำปะหลัง ติดลบร้อยละ 25.3 แต่ที่น่ากังวลมากคือการส่งออกข้าวที่ลดลงค่อนข้างมากโดยติดลบร้อยละ 44.7

 

น.ส.พิมพ์ชนก ระบุว่า นอกจากปัญหาเศรษฐกิจโลแล้ว ปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้การส่งออกข้าวไทยปีนี้ไม่ถึง 10 ล้านตัน โดยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาขยายตลาดข้าวในประเทศอื่น ๆ ทดแทนตลาดที่การส่งออกข้าวลดลง

แต่ที่น่ากังวลมาก คือการส่งออกข้าวลดลงมากถึง -44.7% ไม่ใช่แค่สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกแล้วยังเจอปัญหาค่าเงินบาทแข็ง ทำให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง คาดว่าปีนี้คงส่งออกข้าวไม่ถึง 10 ล้านตัน

ทั้งนี้ สนค.ประเมินว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 0 โดยเชื่อว่าสหรัฐฯยังไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนส่วนที่เหลือ ในช่วงที่เหลือของปีเพราะจะกระทบกับการบริโภคในประเทศที่ใกล้เทศกาลคริสมาสและหากประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสงครามการค้านับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว มาถึงปัจจุบันส่งผลให้การส่งออกติดลบแล้ว 0.58

กลับขึ้นด้านบน