วิกฤต "ควันไฟป่า" ส่งผล 5 จังหวัดใต้ฝุ่น PM2.5 พุ่ง

วิกฤต "ควันไฟป่า" ส่งผล 5 จังหวัดใต้ฝุ่น PM2.5 พุ่ง

วิกฤต "ควันไฟป่า" ส่งผล 5 จังหวัดใต้ฝุ่น PM2.5 พุ่ง

รูปข่าว : วิกฤต "ควันไฟป่า" ส่งผล 5 จังหวัดใต้ฝุ่น PM2.5 พุ่ง

กรมควบคุมมลพิษ ระบุหมอกควันภาคใต้พบแนวโน้มค่า ฝุ่น PM2.5 และ PM10 เพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐานจนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือจ.ภูเก็ต ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส ด้านกรมอนามัย แนะเลี่ยงออกนอกพื้นที่ งดออกกำลังกายกลางแจ้งแล้ว

วันนี้ (23 ก.ย.2562) กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ล่าสุด พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 31-89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนเกือบทุกสถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 18-70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนกือบทุกสถานี (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้พบว่าใน 5 จังหวัดเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ จ.ภูเก็ต ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส 

  • ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  18 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศดีมาก
  • ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 57 มคก.ต่อลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 30 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศดี
  • ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 59 มคก.ต่อลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 46 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศปานกลาง
  • ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 57 มคก.ต่อลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  47 มคก.ต่อลบ.ม.  คุณภาพอากาศปานกลาง
  • ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 53  มคก.ต่อลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  30 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศดี
  • ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 70 มคก.ต่อลบ.ม.เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

กรมอนามัย เช็กคุณภาพผ่านสี

ด้านกระทรวงสาธารณสุข มีคำแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง ด้วยการตรวจเช็คคุณภาพอากาศ PM2.5 ได้จากเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สังเกตที่สีเป็นหลัก หากเป็นสีส้มและสีแดง ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละออง ที่เกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ควรประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อาทิ มีอาชีพอยู่กลางแจ้ง ต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน หรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด

หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้สนิท งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หลีกเลี่ยง การออกจากบ้าน แต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูงให้สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย แต่ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วย และที่สำคัญไม่ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ในขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงเร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอกควันไฟป่าอินโดฯ กระทบสิงคโปร์

ทางการอินโดฯ สั่งหยุดเรียนหวั่นอันตรายจากหมอกควัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน