กมธ.สารเคมีฯ มีมติแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ทันที

กมธ.สารเคมีฯ มีมติแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ทันที

กมธ.สารเคมีฯ มีมติแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ทันที

รูปข่าว : กมธ.สารเคมีฯ มีมติแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด ทันที

แม้เป็นการประชุมเพียงครั้งที่ 2 ของ กมธ.วิสามัญพิจารณาแนวทางควบคุมสารเคมีเกษตร แต่วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ประชุม มีมติให้แบนสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิดทันที โดยเตรียมเสนอรายงาน กมธ. ต่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมเชิญ รมต.ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

วันนี้ (24 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ซึ่งใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงถึงมติสำคัญในการหารือวันนี้ โดยคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบ ให้แบนสารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ทันที เนื่องจากเห็นว่าเป็นทิศทางและบทบาทของคณะกรรมาธิการฯ ที่จะรักษาคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ให้ตายผ่อนส่งจากการรับสารเคมีมาเป็นเวลานาน จึงถึงเวลาที่คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งได้รับฉันทามติจากสภาผู้แทนราษฎร ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานาน


นายชวลิต ยังกล่าวอีกว่า จากกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีความเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการให้หน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลอีกครั้งนั้น ยิ่งทำให้เรื่องการแก้ไขปัญหาสารเคมีเกษตรยืดเยื้อล่าช้าออกไป จึงมีมติให้แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดในทันที

กรรมาธิการฯ จึงเห็นสอดคล้องกันว่า เราต้องการให้แบนสารเคมีร้ายแรง 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในทันที แต่ก็ไม่ปิดกั้นรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ที่จะรวบรวมเสนอให้คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณา

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังระบุอีกว่า จะรายงานมติของคณะกรรมาธิการฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการ ส่วนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น เป็นเรื่องที่สังคมจะเป็นผู้ทำหน้าที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน แต่หากเห็นว่ากลไกนี้มีปัญหา พรรคการเมืองต่าง ๆ หรือรัฐบาล สามารถที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายวัตถุอันตราย เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้


ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ย.) ประธานคณะกรรมาธิการฯ เตรียมเสนอให้ที่ประชุม เชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูล

ด้านนายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หนึ่งในกรรมาธิการฯ เห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมาจากประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชน หากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนใด ไม่สนับสนุนเรื่องดังกล่าว ตนจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจ

ปัญหาสารเคมี 3 ชนิด มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่มาก เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เอาเงินเข้าประเทศอย่างเดียว แต่ไม่คำนึงถึงสุขภาพประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ยังมีมติตั้งคณะทำงาน โดยมี นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หนึ่งในกรรมาธิการฯ เป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้พิษภัยของสารเคมีร้ายแรง โดยจะลงพื้นที่ต่าง ๆ ที่พบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เช่น จ.หนองบัวลำภู และประสานงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อให้สร้างการรับรู้โดยเร็ว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"มนัญญา" สุ่มตรวจสต็อกและกระบวนการนำเข้าสารเคมีเกษตร

เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

พบปัจจัยเสี่ยง ทำเด็กเวียงแก่นสารเคมีปนเปื้อนในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย

 

กลับขึ้นด้านบน