โพลชี้ "ชิมช้อปใช้" เปลืองงบฯ-ขั้นตอนยุ่งยาก

โพลชี้ "ชิมช้อปใช้" เปลืองงบฯ-ขั้นตอนยุ่งยาก

โพลชี้ "ชิมช้อปใช้" เปลืองงบฯ-ขั้นตอนยุ่งยาก

รูปข่าว : โพลชี้ "ชิมช้อปใช้" เปลืองงบฯ-ขั้นตอนยุ่งยาก

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.37 ไม่สนใจลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" เพราะขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ขณะที่ประชาชนร้อยละ 27.36 มองว่าเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

วันนี้ (7 ต.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,261 หน่วยตัวอย่าง พบส่วนใหญ่ร้อยละ 58.37 ระบุจะไม่ลงทะเบียน เพราะระบบและขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนลงยังไงก็ไม่สำเร็จ โทรศัพท์ที่ใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ขณะที่บางส่วนระบุไม่มีเวลาไม่สะดวกที่จะลงทะเบียน ยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ และไม่สนใจไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลย รองลงมา ร้อยละ 25.61 ระบุลงทะเบียนแล้ว และร้อยละ 16.02 ระบุว่า กำลังจะลงทะเบียน

ส่วนใหญ่มีแผนใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า

สำหรับแผนการใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท ของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและกำลังจะลงทะเบียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.52 ระบุมีแผนจะใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์สโตร์ รองลงมา ร้อยละ 34.10 ระบุร้านค้าทั่วไปที่เข้าโครงการ ร้อยละ 16.57 ระบุร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 15.24 ระบุร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้อยละ 3.62 ระบุร้านในกลุ่ม OTOP ส่วนร้อยละ 9.52 ระบุยังไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "ชิมช้อปใช้" ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.36 ระบุเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง รองลงมา ร้อยละ 27.28 ระบุเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี ร้อยละ 25.54 ระบุระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ร้อยละ 19.59 ระบุประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ร้อยละ 13.80 ระบุพ่อค้านายทุนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ส่วนภาพรวมโครงการ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 28.95 ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 25.62 ระบุค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 22.60 ระบุเห็นด้วยมาก ร้อยละ 21.09 ระบุไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 1.74 ระบุ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ร้อยละ 34.10 อยากให้เลิกโครงการ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ "ชิมช้อปใช้" ของรัฐบาล พบว่าร้อยละ 42.19 ระบุปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุก็สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง หรือมีการลงทะเบียน ที่ธนาคารกรุงไทย มีช่วงเวลาในการลงทะเบียนที่ชัดเจน ให้สิทธิกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใช้สิทธิได้ทุกที่ ทุกจังหวัด และอยากให้เพิ่มวงเงิน เพิ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่บางส่วนระบุว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ควรเป็นร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านในกลุ่มสินค้า OTOP ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้อยละ 34.10 ระบุยกเลิกโครงการ ร้อยละ 19.74 ระบุดำเนินโครงการต่อไป และร้อยละ 3.97 ระบุไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชิมช้อปใช้" ครบ 10 ล้านคน ประชาชนทยอยยืนยันตัวตน

ธ.กรุงไทย เปิดยืนยันตัวตน "ชิมช้อปใช้" 170 สาขา 5-6 ต.ค.นี้

โอกาสสุดท้าย ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" เหลือ 2 แสนสิทธิ์

 

กลับขึ้นด้านบน