ท่าที ผบ.ทบ.กับข้อกังวลสถานการณ์การเมือง "สงครามลูกผสม"

ท่าที ผบ.ทบ.กับข้อกังวลสถานการณ์การเมือง "สงครามลูกผสม"

ท่าที ผบ.ทบ.กับข้อกังวลสถานการณ์การเมือง "สงครามลูกผสม"

รูปข่าว : ท่าที ผบ.ทบ.กับข้อกังวลสถานการณ์การเมือง "สงครามลูกผสม"

เป็นกระแสทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง หลังผู้บัญชาการทหารบก เปิดเวทีเฉพาะกิจจัดบรรยายพิเศษเป็นครั้งแรกในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของกองทัพบก โดยชี้ว่า ประเทศไทยเกิดวงจรสงครามลูกผสม หรือ ไฮบริด วอร์แฟร์ ผนวกแนวคิดโฆษณาชวนเชื่อ เจาะฐานคนรุ่นใหม่

ด้วยท่าทีดุดัน แต่แฝงความกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมือง สะท้อนผ่านการบรรยายพิเศษครั้งแรกของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ภายใต้เนื้อหาที่เข้มข้นในหัวข้อ ”แผ่นดินของเรา ในมุมมองด้านความมั่นคง” เพื่อตอกย้ำจุดยืนทหารที่ถอยห่างจากการเมืองหลังสิ้นสุดยุค คสช. แต่ยังต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ โดยยอมรับว่า ทหารตกเป็นเป้าโจมตีจากคนบางกลุ่มมาโดยตลอด ด้วยเหตุที่มองว่า ทหารเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย ทั้งที่ทหารสนองตอบทุกรัฐบาล ไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรี

พล.อ.อภิรัชต์ ยังเปิดเครือข่ายเชื่อมโยงในวงจรที่เรียกว่า สงครามลูกผสม หรือ ไฮบริด วอร์แฟร์ (Hybrid warfare) ที่ผสมผสานสงครามตามแบบและไม่ตามแบบ โดยชี้ว่า เป็นการผนวกทางความคิดจากกลุ่มที่ยังมีแนวคิดคอมมิวนิสต์ในอดีต นักวิชาการซ้ายจัด นักการเมืองบางคนที่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว

รวมไปถึงนักการเมืองบางคนในภาคใต้ที่นำเรื่องศาสนาและการแบ่งแยกดินแดนเป็นเครื่องมือ รวมไปถึงนักธุรกิจบางคน ที่ใช้วาทกรรมและสื่อออนไลน์ เจาะฐานคนรุ่นใหม่ กลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การโฆษณาชวนเชื่อ และการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อนัยยะทางการเมือง

เป็นการผนวกกันของความคิด เรียกว่าประยุกต์ระหว่างกลุ่มเดิมที่เป็นมาสเตอร์มายด์อยู่ กลุ่มครูอาจารย์ที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมา ซ้ายจัด

พล.อ.อภิรัชต์ ประเมินสถานการณ์การเมืองความมั่นคงในปัจจุบันด้วยว่า มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ และความขัดแย้งของคนในชาติ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ ล่าสุดคือเหตุชุมนุมที่ฮ่องกง แต่กลับปรากฎภาพถ่ายบุคคลในประเทศไทยกับแกนนำเคลื่อนไหวในฮ่องกง โดย พล.อ.อภิรัชต์ ตั้งคำถามไว้ว่า เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ 

ผู้บัญชาการทหารบก ยังตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับมิติทางการเมืองว่า จากเหตุปล้นปืนปี 2547 จนถึงปัจจุบันเริ่มเบาบาง แต่เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านึ้ว่า จะเริ่มรุนแรงขึ้นอีกหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคมที่ผ่านมา จนเกิดเหตุลอบวางระเบิดใน กทม.เชื่อมโยงกับในพื้นที่ และการจัดเวทีเสวนาที่มีนักวิชาการบางคนเสนอแก้ไข มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้

ไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ แต่มาตรา 1 นี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษที่รักษาขวานทองแห่งนี้ไว้ ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวัน ถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่ๆ ก็ต้องเกิดขึ้นมา  

แม้จะเป็นการบรรยายพิเศษครั้งแรก แต่เกือบ 2 ปี ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ ก็ได้ส่งสัญญาณ ไปถึงกลุ่มการเมืองหลายครั้ง รวมทั้งความพยายามดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร

ผู้บัญชาการทหารบก ไม่เพียงสะท้อนภาพการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมิติซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังทิ้งท้ายกับคำถามที่ว่าสังคมจะให้ใครแก้ปัญหาความมั่นคง เมื่อสถานการณ์ในประเทศอยู่ในวงจรที่เรียกว่า "สงครามลูกผสม" เชื่อมโยงกลุ่มที่มีแนวความคิดสุดโต่งทั้งนักวิชาการ นักการเมือง และนักธุรกิจ โดยใช้สื่อสังออนไลน์เป็นเครื่องมือ และอ้างวาทกรรมสร้างปมขัดแย้ง

กลับขึ้นด้านบน