"คลัง" ตัดสิทธิ์ไม่ใช้ “ชิมช้อปใช้” 1.99 แสนคน

"คลัง" ตัดสิทธิ์ไม่ใช้ “ชิมช้อปใช้” 1.99 แสนคน

"คลัง" ตัดสิทธิ์ไม่ใช้ “ชิมช้อปใช้” 1.99 แสนคน

รูปข่าว : "คลัง" ตัดสิทธิ์ไม่ใช้ “ชิมช้อปใช้” 1.99 แสนคน

กรมบัญชีกลาง เตือนผู้ได้รับยืนยันสิทธิ “ชิมช้อปใช้” ใช้จ่ายตามกำหนดเวลา 14 วัน หลังได้รับ SMS หลังพบยอดถูกเรียกคืนสิทธิ์ เกือบ 200,000 คน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการชิมช้อปใช้ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.-11 ต.ค.2562 มีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกเรียกคืนสิทธิ์ จำนวน 199,660 คน จึงขอให้ใช้สิทธิ์ ภายใน 14 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายภายในคราวเดียว และสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.2562

ทั้งนี้ กรมฯ ได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการ ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้ว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 6,229.2 ล้านบาท แบ่งเป็น ร้านค้า ที่ประชาชนใช้สิทธิ์ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 6,163.4 ล้านบาท และร้านค้า ที่ให้สิทธิ์ คืนเงิน 15% จำนวน 65.8 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการ ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 15 ต.ค.นี้ เป็นเพิ่มยอดขายและโอกาสทางธุรกิจ 

กลับขึ้นด้านบน