เลขาฯ ครป. ชวนร่วมจับตารัฐบาลใช้งบกลางจัดซื้ออาวุธ

เลขาฯ ครป. ชวนร่วมจับตารัฐบาลใช้งบกลางจัดซื้ออาวุธ

เลขาฯ ครป. ชวนร่วมจับตารัฐบาลใช้งบกลางจัดซื้ออาวุธ

รูปข่าว : เลขาฯ ครป. ชวนร่วมจับตารัฐบาลใช้งบกลางจัดซื้ออาวุธ

"เมธา มาสขาว" เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ตั้งคำถาม งบฯ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาทถูกใช้ลงทุนเพื่อสังคมส่วนรวมหรือไม่ ขอ ส.ส.อภิปรายให้แจ่มแจ้งชัดเจนก่อนปล่อยผ่านสภาฯ ชี้ ใช้งบฯ กลางจัดซื้ออาวุธ ต้องมีการตรวจสอบ

วันนี้ (17 ต.ค.2562) นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณของรัฐบาล ตาม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ โดยระบุว่า งบประมาณปี 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท ถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนเพื่อสังคมส่วนรวมหรือไม่ โดยขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเรื่องนี้ให้แจ่มชัดต่อสังคม หากพบว่าการใช้งบประมาณเพื่อตนเองและพวกพ้องของคนในรัฐบาลเป็นหลัก และกลุ่มทุนผูกขาดทางเศรษฐกิจ จะต้องยับยั้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องก่อนให้ผ่านสภาฯ ต่อไป

เราใช้งบประมาณมาหลายล้านบาทต่อปี มากี่ยุคกี่สมัยแล้ว ทำไมทำให้ประเทศนี้มีความเหลื่อมล้ำอันดับ 1 ของโลก ทำไมเศรษฐกิจไทยกระจายความมั่งคั่งไปสู่คนไม่กี่ตระกูล บางคนมีเงินเป็นแสนล้าน มีที่ดินหลายแสนไร่ ควบคุมเศรษฐกิจผูกขาดในประเทศมากมาย โดยการสนับสนุนกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่เรามีคนยากจนจำนวนมหาศาลในประเทศที่มีความมั่งคั่ง แต่กระจุกตัวอยู่กับคนไม่กี่กลุ่ม เป็นไปได้อย่างไร?

นายเมธา ยังระบุอีกว่า ปัจจุบันโครงสร้างทางการเมืองเป็นลักษณะอำนาจนิยม และดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ "ประทุนนิยมประชารัฐ" เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินมาผิดทาง เพราะนโยบายการใช้งบประมาณเกือบทุกอย่างส่งเสริมให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลผันเงินงบประมาณมหาศาลลงไปให้ประชาชนใช้ช้อปชิม เพื่อผันเงินไปสู่กลุ่มทุนที่ผูกขาดตลาดข้างบนอย่างแยบยล เหมือนกับส่งงบประมาณภาครัฐเข้ากระเป๋านายทุนผ่านการให้เปล่าประชาชน โดยไม่ส่งเสริมนวัตกรรมการลงทุนเพื่อสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ ยังระบุถึงนโยบายการให้สัมปทานโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่เอื้อเอกชนรายใหญ่จำนวนมาก โดยใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ยกตัวอย่างโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน แต่ไปรวมเอาที่ดินของรัฐใจกลางเมืองที่เอกชนรายใหญ่ต้องการทำโครงการพาณิชย์ โครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ฮั้วกับเอกชนรายใหญ่ในการยกเว้นการเก็บภาษีและให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ต่างชาติ ซึ่งทั้งหมด ส่งเสริมความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่งคั่งให้กลุ่มทุนพวกพ้องทั้งสิ้น

ขณะที่งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่นโดนตัดไปจำนวนมาก งบรัฐสวัสดิการยังไม่ได้เป็นไปตามนโยบายแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลที่สัญญาไว้กับประชาชน รายรับของงบประมาณยังไม่ไปแตะต้องโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การเก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้า การจำกัดการถือครองที่ดิน เป็นต้น

คำถามสำคัญอย่างหนึ่ง คือ มีการใช้งบประมาณผิดประเภทหรือไม่ โดยใช้งบกลางไปจัดซื้ออาวุธ แทนที่จะใช้งบกองทัพทั้งหมด ขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการตั้งใจโกงหรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"นายกรัฐมนตรี" ชี้แจงความจำเป็นของบฯ 3.2 ล้านล้านบาท

ผู้นำฝ่ายค้าน จวกร่างงบฯ 63 แก้เศรษฐกิจชาติไม่ได้

เศรษฐกิจขาลงสวนทาง 5 ตระกูลรวยพุ่ง 1 ล้านล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน