กกต.แจงปมไปรษณีย์แนบแผ่นพับ ส.ส.อนาคตใหม่

กกต.แจงปมไปรษณีย์แนบแผ่นพับ ส.ส.อนาคตใหม่

กกต.แจงปมไปรษณีย์แนบแผ่นพับ ส.ส.อนาคตใหม่

รูปข่าว : กกต.แจงปมไปรษณีย์แนบแผ่นพับ ส.ส.อนาคตใหม่

กกต.-ไปรษณีย์ ชี้แจงกรณีโซเชียลอ้างเจอเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 นครปฐม ของพรรคอนาคตใหม่ไปพร้อมกับเอกสารแนะนำ ผู้สมัครที่สำนักงาน กกต.นครปฐม ยืนยันไม่พบหลักฐานเย็บเอกสารแนะนำผู้รับสมัคร

กรณีพบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 นครปฐม ของพรรคอนาคตใหม่ไปพร้อมกับเอกสารแนะนำผู้สมัครที่สำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐม จัดทำขึ้น และส่งไปยังครัวเรือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งทำให้ กกต.นครปฐม และตนเองได้รับความเสียหายนั้น

วันนี้ (18 ต.ค.2562) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ออกหนังสือชี้แจงโดยระบุว่ากรณีดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครปฐม อย่างเร่งด่วน พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน

โดยเอกสารทั้ง 2 ชุดไม่ได้ถูกนำจ่ายพร้อมกันตามที่ปรากฏในกระแสข่าว

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีวิธีปฏิบัติในการรับฝาก ส่งต่อนำจ่ายเอกสารการเลือกตั้งของ กกต.และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคการเมือง ได้กำชับเจ้าหน้าที่ห้ามเย็บเอกสาร และห้ามนำจ่ายเอกสารพร้อมกันโดยเด็ดขาด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี

กกต.แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 

ขณะเดียวกันในเวลาต่อมา สำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพ และข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ว่ามี “บุรุษไปรษณีย์ ได้ส่งแผ่นพับแนะนำ การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม ของ กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะนำผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม” ทำแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นหรือไม่

โดยระบุว่า สำนักงาน กกต.ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

จากการชี้แจง ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว

โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้นำจ่ายแทน หรือนำจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด

ทั้งนี้ และให้หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำเอกสารอื่นใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะนำตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้งโดยเด็ดขาดในทางปฏิบัติที่ทำการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการนำจ่ายได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธีปฏิบัติการนำจ่ายที่ถูกต้องและกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งกำหนดแผนการนำจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป

ยันไม่พบหลักฐานเย็บเอกสารแนะนำผู้รับสมัคร 

และข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าวจากที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในการนำจ่ายเอกสารแนะนำตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ปรากฏว่าในการนำจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามบันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการนำจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจากภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพื่อนำจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดตลอดมา

 

 

กลับขึ้นด้านบน