นักวิชาการห่วงงบลงทุนน้อยอาจกระทบเศรษฐกิจ

นักวิชาการห่วงงบลงทุนน้อยอาจกระทบเศรษฐกิจ

นักวิชาการห่วงงบลงทุนน้อยอาจกระทบเศรษฐกิจ

รูปข่าว : นักวิชาการห่วงงบลงทุนน้อยอาจกระทบเศรษฐกิจ

ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ติดตามการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร โดยชาวบ้าน เกษตรกร ทวงถามถึงแนวการบริหารงบประมาณเพื่อปากท้อง ขณะที่นักวิชาการห่วงว่างบลงทุนที่น้อยเกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

เมื่อวานนี้ (19 ต.ค.2562) นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ นักวิชาการอิสระ จ.นครราชสีมา แสดงความคิดเห็นต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท แต่คาดการณ์ว่าจะมีรายรับ 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นงบขาดดุลเหมือนในอดีต ทำให้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่าย ที่มากถึงร้อยละ 74 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ หรืองบเงินเดือน ทำให้เหลืองบลงทุนร้อยละ 26 เท่านั้น ซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองนโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้ได้

ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า ติดตามการอภิปรายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพราะเกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าครองชีพโดยตรง ขณะที่นายสุรพล ตั้งคณะสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อ และนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่ควรจะใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศมากกว่า

ขณะที่นายทองสุข ใจจุมปา ชาวบ้าน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า สนใจข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาช่วยเหลือด้านการเกษตร และขอให้รัฐหามาตรการดูแลสินค้าเกษตรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านนายอาทิตย์ สุวรรณโชติ ชาวจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การอภิปรายในภาพรวมราบรื่นดี ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ส่วนงบฯ ของกระทรวงกลาโหม มองว่าก็ยังจำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ แต่อยากให้ดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านด้วย

ขณะเดียวกัน ยังมีประชาชนฝากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเป็นเงินภาษีของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

กลับขึ้นด้านบน