ฝึกต่อต้านก่อการร้ายไทย-จีน ครั้งประวัติศาสตร์

ฝึกต่อต้านก่อการร้ายไทย-จีน ครั้งประวัติศาสตร์

ฝึกต่อต้านก่อการร้ายไทย-จีน ครั้งประวัติศาสตร์

รูปข่าว : ฝึกต่อต้านก่อการร้ายไทย-จีน ครั้งประวัติศาสตร์

กองทัพไทย-จีน ปิดการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายฯ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านการฝึกที่เข้มข้นเพื่อรับมือสถานการณ์ก่อการร้าย

วันนี้ (22 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (21พ.ย.62) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.Li Zuocheng เสนาธิการกรมกิจการเสนาธิการร่วม คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การฝึกครั้งนี้ สามารถพัฒนาระบบเตรียมกำลังรบและการพัฒนากลไกการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายตามระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศสมาชิกได้เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติของกำลังร่วมผสม ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

 

ทั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากภัยการก่อการร้าย และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้แก่ประชาคมโลก เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืน

การฝึกภาคสนามของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายครั้งนี้ กองทัพไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ร่วมจัดการฝึกขึ้น ณ เฟ็งหลิน เทรนนิ่ง ฟิลด์ เขตหยางฉาน เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจาก 18 ประเทศ รวม 855 นาย โดยกองทัพไทยส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก 101 นาย ซึ่งรูปแบบการฝึกเป็นการแก้ปัญหาการก่อการร้ายในเขตเมือง แบ่งการฝึกเป็น 3 ห้วง ได้แก่ ห้วงที่ 1 เป็นการฝึกปรับพื้นฐาน เพื่อปรับเทคนิคการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของกำลังแต่ละส่วน ห้วงที่ 2 เป็นการฝึกร่วมผสมนานาชาติ เพื่อให้กำลังของแต่ละประเทศมีแนวทางในการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นแบบแผนเดียวกัน และห้วงที่ 3 เป็นการสาธิตการปฏิบัติ

 

ทั้งนี้ ผลจากการฝึกจะนำไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาค ซึ่งประเทศสมาชิกจะมีความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติการประกอบกำลัง ทำให้เกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน