เร่งส่งข้อมูล "แก่งกระจาน" ขึ้นมรดกโลก ภายใน 31 ม.ค.นี้

เร่งส่งข้อมูล "แก่งกระจาน" ขึ้นมรดกโลก ภายใน 31 ม.ค.นี้

เร่งส่งข้อมูล "แก่งกระจาน" ขึ้นมรดกโลก ภายใน 31 ม.ค.นี้

รูปข่าว : เร่งส่งข้อมูล "แก่งกระจาน" ขึ้นมรดกโลก ภายใน 31 ม.ค.นี้

คณะทำงานเร่งประชุมพิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก นำเสนอ ครม.พิจารณา ก่อนส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลก ภายใน 31 ม.ค.นี้ เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

วันนี้ (15 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขณะที่นายวราวุธ กล่าวว่า ตามที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้ว และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 31 ม.ค.2563 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยหากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะนับเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 6 ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของราชอาณาจักรไทย

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

สำหรับการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะเป็นการสร้างความภูมิใจ ความรัก ความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังทำให้ต่างชาติรู้จักและสนใจแหล่งท่องเที่ยวของไทยในฐานะมรดกโลกเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ และการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้คงอยู่และส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ : อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงเสนอ “แก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก 

เปิด 3 เหตุผล "แก่งกระจาน"ต้องทบทวนเอกสารส่งใหม่ปี 63 

“ยูเนสโก” เลื่อนรับรองแก่งกระจานมรดกโลกปี 63 

 

กลับขึ้นด้านบน