ตม.เกาหลีใต้ให้ "ผีน้อย" ตรวจโคโรนา ไม่ถูกจับส่งกลับประเทศ

ตม.เกาหลีใต้ให้ "ผีน้อย" ตรวจโคโรนา ไม่ถูกจับส่งกลับประเทศ

ตม.เกาหลีใต้ให้ "ผีน้อย" ตรวจโคโรนา ไม่ถูกจับส่งกลับประเทศ

รูปข่าว : ตม.เกาหลีใต้ให้ "ผีน้อย" ตรวจโคโรนา ไม่ถูกจับส่งกลับประเทศ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย เข้ารับการตรวจและรักษาอาการหากสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะไม่ถูกจับและส่งกลับประเทศ

วันนี้ (30 ม.ค.2563) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ แจ้งข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ระบุว่า ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเกาหลีใต้แล้ว จำนวน 4 คน และรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับระดับยกการเตือนภัยการแพร่ระบาดภายในประเทศขึ้น 1 ระดับ จากระดับ “เฝ้าระวัง” เป็นระดับ “เตือนภัย”

สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ ที่ระบุว่า ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายจะไม่ถือเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ เมื่อเดินทางไปขอรับการวินิจฉัยอาการที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคระบาด และรับการรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ โดยสถานพยาบาลดังกล่าวจะไม่รายงานสถานภาพการพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ของชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาให้รัฐบาลทราบ ซึ่งหมายความว่า ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายจะไม่ถูกจับและส่งกลับประเทศ เมื่อไปขอรับการตรวจและรักษาอาการป่วยด้วยโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ จึงขอให้ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เข้ารับการตรวจและรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่

 

กลับขึ้นด้านบน