เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก

รูปข่าว : เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 2563 โดยปีนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก"

วันนี้ ( 3 ก.พ. 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกประจำปี 2563 ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ ส่วนราชการต่างๆ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำต่างประเทศไทย องค์กรเอกชน ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆร่วมวางพวงมาลา

สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 2563 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ "เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก"

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ส่งสารย้ำถึงความสำคัญของทหารผ่านศึกที่ต้องดูแลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและสนับสนุนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้ โดยยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดูแลคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึก

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน