มติ ครม.เพิ่มสินค้าควบคุม 4 รายการ รวม "หน้ากากอนามัย"

มติ ครม.เพิ่มสินค้าควบคุม 4 รายการ รวม "หน้ากากอนามัย"

มติ ครม.เพิ่มสินค้าควบคุม 4 รายการ รวม "หน้ากากอนามัย"

รูปข่าว : มติ ครม.เพิ่มสินค้าควบคุม 4 รายการ รวม "หน้ากากอนามัย"

ที่ประชุมครม.มีมติให้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ใยสังเคราะห์ เศษกระดาษ เป็นสินค้าควบคุม

วันนี้ (4 ก.พ.2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

มติดังกล่าวเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการครั้งที่ 1 / 2563 ที่มีมติเห็นชอบให้เพิ่มสินค้าทั้ง 4 รายการ เนื่องจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนปัญหาเศษกระดาษนั้น ขณะนี้มีการนำเอาเศษกระดาษจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากอันเป็นผลมาจากที่ประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าเศษกระดาษรายใหญ่ของโลกมีมาตรการห้ามนำเข้ากระดาษ ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดโลกลดลง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานเยื่อกระดาษในประเทศหันไปนำเข้าเศษกระดาษเพิ่มขึ้น ราคาเศษกระดาษในประเทศจีนจึงตกต่ำรุนแรง จนผู้รับซื้อเศษกระดาษในประเทศไม่มีตลาดรองรับ จึงต้องลดราคาและชะลอการรับซื้อเศษกระดาษลง ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จึงต้องกำหนดเป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำหนดมาตรการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กลับขึ้นด้านบน