นับถอยหลังรื้อรีสอร์ตรุก "ม่อนแจ่ม" ดีเดย์ มี.ค.นี้

นับถอยหลังรื้อรีสอร์ตรุก "ม่อนแจ่ม" ดีเดย์ มี.ค.นี้

นับถอยหลังรื้อรีสอร์ตรุก "ม่อนแจ่ม" ดีเดย์ มี.ค.นี้

รูปข่าว : นับถอยหลังรื้อรีสอร์ตรุก "ม่อนแจ่ม" ดีเดย์ มี.ค.นี้

"กรมป่าไม้" สั่งรื้อรายแรก "ม่อนดอยลอยฟ้า" 1 ใน 28 รายชุดแรกที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ขีดเส้นกลางเดือนมี.ค.นี้ ขณะที่อีก 85 รายอยู่ระหว่างส่งเข้าพูดคุยกับคณะทำงาน ขอความร่วมมือให้ปรับปรุง หรือรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม

วันนี้ (2 มี.ค.2563) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารีสอร์ตรุกป่าพื้นที่ม่อนแจ่ม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่รวม 13,500 ไร่ 

การดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่รับอนุญาตได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการพื้นที่อื่นๆ โดยนำหลักนิติศาสตร์และรัฐศาตร์ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้รับความสะดวกและผลกระทบน้อยที่สุดและให้ประชาชนที่ปฏิบัตินอกกรอบเข้ามาอยู่ในระบบด้วยการเจรจา

ส่วนของนายทุน และกลุ่มทุนต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการและเข้าใจตรงกันในการแก้ไขปัญหา แบ่งกลุ่มชาวบ้านให้ชัดเจน และพยายามนำรัฐศาสตร์มาใช้ให้มากที่สุด ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน

จากนั้น นายธนพล และคณะได้ลงตรวจติดตามในพื้นที่ม่อนแจ่ม ซึ่งการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในครั้งใหม่นี้ให้โครงการหลวงสำรวจ และจัดทำขอบเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ตกสำรวจ ทำให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว 

ภาพ:กรมป่าไม้

ภาพ:กรมป่าไม้

ป่าไม้ ขีดเส้นจัดกลุ่มแยกรายคดีภายใน มี.ค.นี้ 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ นายอรรถพล กล่าวว่า ขณะนี้มีการเสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อดูแลประชาชนที่ผ่านการคัดกรอง และหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินการในพื้นที่ โดยเฉพาะการควบคุมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างให้เหมาะสม รวมทั้งให้เตรียมการประเมินค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนไว้ล่วงหน้า หากดำ เนินการตามมาตรา 25 ครบถ้วนแล้วสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ทันที โดยให้เร่งจัดทำแฟ้มคดีแยกแต่ละรายให้ชัดเจน คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในเดือน มี.ค.2563 นี้

นายอรรถพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบรีสอร์ต บ้านพัก โฮมสเตย์ที่บุกรุกเขตป่าม่อนแจ่มรวม 116 ราย แยกเป็นดอยม่อนแจ่ม 113 ราย และอีก 3 ราย อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 3 ราย โดยมีการแจ้งดำเนินคดีไว้แล้ว 28 รายเดิม ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนทางปกครอง มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ถ้าถึงกำหนดรื้อถอนไม่มีการอุทธรณ์ ซึ่งล่าสุดมี 1 รายที่ที่ต้องรื้อถอนคือม่อนดอยลอยฟ้าที่ต้องรื้อถอนภายใน 15 วัน

ขีดเส้นให้แยกแยะแต่ละกลุ่มรายคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.นี้ เบื้องต้นมีรีสอร์ตรายแรกจาก 1 ใน 28 รายที่ถูกดำเนินคดีแล้ว คือ ม่อนดอยลอยฟ้า ที่ต้องรื้อ  1 ใน 28 รายที่ถูกดำเนินคดีไว้แล้ว และมีความผิดชัดเจน โดยจะต้องรื้อภายใน 15 วัน
ภาพ:กรมป่าไม้

ภาพ:กรมป่าไม้

 

นอกจากนี้จะตั้งคณะพูดคุยเจรจารายเดิม แต่พัฒนามาเป็นรีสอร์ต โดยจะต้องปร้บตามที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม โดยจะให้ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ดูประเด็นเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ช่วยกำหนดขอบเขตในกลุ่ม 85 รายที่ต้องส่งต่อให้คณะทำงานร่วมของจังหวัดพูดคุยทำความเข้าใจ

ทั้งหมดจะต้องขอความร่วมมือให้ปรับปรุง หรือรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 กรมป่าไม้ ได้แยกปัญหาการบุกรุกรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่ม ออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้

  • ซื้อขายเปลี่ยนมือ จำนวน 6 รายได้แก่ ม่อนแสนสิริจันทรา ม่อนดอยลอยฟ้า  บ้านท่าจันทร์ รีสอร์ต ม่อนพอเพียง และเบสท์แลนด์ (ไม่มีชื่อ 1 ราย)
  • ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 ราย ได้แก่ ม่อนใจโฮมสเตย์ รีสอร์ตหม่อนม่วน รีสอร์ตหม่อนจ้อ ไร่นาย
  • ครอบครองพื้นที่บุคคลอื่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ ม่อนอิงดาว ม่อนไอดิน
  • ขยายพื้นที่ครอบครอง จำนวน 9 ราย ได้แก่ ม่อนซาน แสงเหนือแคมป์ปิ้ง ภูเบิกฟ้า แคมป์ไซอิ๋ว ม่อนเหนือ ม่อนเหนือ 2 ระเบียงร้อยดาว มายาแคมปิ้ง ม่อนดูดาว
  • เปลี่ยนการครอบครอง จำนวน 4 ราย ได้แก่ หลังสวนโฮมสเตย์ ม่อนดาวเรือง ภูชวนหลวง ม่อนซากุระ
  • ครอบครองพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 ราย ได้แก่ ม่อนผาสุก บ้านภูหมอก ม่อนแสงระวี 
ภาพ:กรมป่าไม้

ภาพ:กรมป่าไม้

 

ภาพ:กรมป่าไม้

ภาพ:กรมป่าไม้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขีดเส้น 3 เดือน จัดระเบียบ "ม่อนแจ่ม"

เตรียมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ บนดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน