อปท.แจกอุปกรณ์-อบรมทั่วประเทศทำหน้ากาก 225 ล้านบาท

อปท.แจกอุปกรณ์-อบรมทั่วประเทศทำหน้ากาก 225 ล้านบาท

อปท.แจกอุปกรณ์-อบรมทั่วประเทศทำหน้ากาก 225 ล้านบาท

รูปข่าว : อปท.แจกอุปกรณ์-อบรมทั่วประเทศทำหน้ากาก 225 ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เยี่ยมชม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและนำความรู้ไปสอนชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19

วันนี้(3 มี.ค 63) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน

 


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบกลาง 225 ล้านบาท จัดสรรให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 7,774 แห่ง ตามจำนวนประชากรของ อปท.แต่ละแห่ง จำนวน 50 ล้านชิ้น โดยการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกให้ อปท.สร้างทีมวิทยากรในพื้นที่ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัยผ้า ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มี.ค. 2563 และระยะที่ 2 ให้คณะวิทยากรที่ผ่านการอบรมแล้วไปเผยแพร่ความรู้และทักษะการทำหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนในหมู่บ้าน   ในขณะที่วัสดุในการทำหน้ากากอนามัย ประกอบด้วย ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ โดยเป็นไปตามแบบการจัดทำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

กลับขึ้นด้านบน