ม.เกษตรฯ สอนออนไลน์ ป้องกัน COVID -19

ม.เกษตรฯ สอนออนไลน์ ป้องกัน COVID -19

ม.เกษตรฯ สอนออนไลน์ ป้องกัน COVID -19

รูปข่าว : ม.เกษตรฯ สอนออนไลน์ ป้องกัน COVID -19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน ) จัดอบรมภาคพิเศษแบบเร่งด่วนให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ก่อนสอบปลายภาคในวันที่ 30 มีนาคมนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID -19

วันนี้ (17มี.ค.63) ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ แนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่อาจารย์สำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่างๆแบบออนไลน์แทน หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16-20 มี.ค.2563

 

 


รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะนักศึกษาใกล้สอบปลายภาคในวันที่ 30 มี.ค.นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณาจารย์ ทางสำนักฯจึงเปิดอบรมแบบเร่งรัด 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับอาจารย์ผู้สอน

 


โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดวิทยากร มาสอนการใช้โปรแกรม Webex ซึ่งใช้กันทั่วโลก ฝึกปฎิบัติการใช้ระบบ KU Cisco Webex Meetings ,Microsoft Teams,Google Meet,Google Classroom และLoom ขณะเดียวกันภาควิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเชิงปฎิบัติ เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนอาจต้องปรับเปลี่ยนให้นักศึกษาทำเป็นคลิป หรือการไลฟ์สดแทน ส่วนการสอบที่จะมาถึงนี้ยังคงหารือกันว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการสอบอย่างไร เพื่อลดการมาเจอกันเป็นกลุ่ม ส่วนมาตราการของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ขณะนี้ แต่ละคณะมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดผ่านจุดคัดกรอง และฉีดพ้นฆ่าเชื้อทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

กลับขึ้นด้านบน